La propietat de la finca de l'antiga discoteca Krono's la cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Manresa

S’ha formalitzat tant la cessió dels terrenys de Can Poc Oli que estipulava un conveni urbanístic del 2003 així com la donació de la part restant que quedava fora d’aquest conveni. Per al regidor d’Urbanisme, Ramon Bacardit, és “un pas important en la protecció de l’entorn natural de la ciutat, que posa punt i final a una problemàtica històrica”. 

imagen

La propietat de la finca de Can Poc Oli on hi va haver l’antiga discoteca Krono’s, a tocar de la C-55, ha formalitzat la cessió gratuïta a l’Ajuntament de Manresa dels terrenys que estipulava un conveni urbanístic del 2003 i, a més a més, la donació de la part restant que quedava fora d’aquest conveni.

Així, per una banda, la propietat ha cedit al Consistori els terrenys que derivaven del compliment de l’esmentat conveni urbanístic, consistent en uns terrenys de 6.700 m2, situats al lateral oest de la carretera C-55; i una altra porció més gran, de prop de 16.000 m2, qualificada pel pla general vigent com a zona de reserva ecològica. 

D’altra banda, i com a fet rellevant, s’ha concretat també la donació de la resta de la finca, que inclou dues porcions de terreny qualificades per a ús industrial i reserva ecològica, d’acord amb l’ordenament urbanístic actual -després de la modificació puntual del 2004- i on es troba enclavada l’edificació on hi havia l’antiga discoteca. La superfície total objecte d'aquesta donació és de 37.800m2 .

El nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Manresa, que es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament el passat 19 de març, contempla que tot el sòl de la finca passi a ser sòl no urbanitzable perquè passi a ampliar els espai lliures de la ciutat.

Per aquesta raó, el regidor d’Urbanisme i Paisatge, Ramon Bacardit considera que amb aquestes actuacions “el nou POUM ha fet un pas important per protegir l’entorn de la Riera de Rajadell” en qualificar una important porció de terreny de 6,05ha com a sòl no urbanitzable, per la seva ubicació estratègica en l’àmbit de l’entorn natural de Manresa, atesa “la poca coherència urbanística de tenir un solar aïllat destinat a usos industrials en una zona d’aquestes característiques”.

El regidor ha assegurat també que, amb aquesta cessió, “el POUM comença a caminar i les previsions estratègiques que contempla comencen a prendre forma”. En la seva opinió, “és un pas important en la protecció de l’entorn natural de la ciutat, que posa punt i final a una problemàtica històrica.

Documents relacionats

  • imagen