L'Ajuntament de Manresa inicia les obres de trasllat del camp de beisbol del Congost

L’actuació millorarà les condicions de pràctica de gairebé un centenar d’esportistes del Beisbol Club Manresa, entitat que promou el beisbol a la nostra ciutat des de l’any 1992. 


imagen

L’Ajuntament de Manresa continua amb el procés de reordenació dels espais de la Zona Esportiva del Congost i modernització de les instal·lacions esportives amb el trasllat del camp de beisbol del Congost sobre la superfície que fins ara ocupava el camp de futbol de terra núm.3 a la mateixa zona.

 

Amb aquest canvi d’ubicació s’elimina la situació “a precari” en que es trobava el camp de beisbol des de feia 18 anys, i es milloren les condicions de pràctica de gairebé un centenar d’esportistes del Beisbol Club Manresa, entitat que promou el beisbol a la nostra ciutat des de l’any 1992.

 

La fase 1 de les obres de trasllat del camp de beisbol valorada en 34.569 € inclou les següents actuacions:

 

 • L’ampliació de la superfície que abans ocupava un camp de futbol de terra i sobre la que s’instal·larà el camp de beisbol, la qual cosa implica el rebaix del terreny annex al costat oest, que en molts punts arriba a superar els 2 metresrespecte de la rasant actual.
   
 • La construcció d’uns talussos de dimensions variables, per tal d’evitar l’entrada de les escorrenties exteriors al camp i resoldre l’encontre entre el terreny de joc i l’entorn perimetral.
   
 • L’aportació de sauló a l’espai ampliat, per tal d’homogeneïtzar-lo amb la part de camp ja existent.
   
 • La retirada de les 4 torres d’enllumenat del costat oest del camp.
   

La superfície afectada és aproximadament d’una hectàrea, amb una excavació total de 3.843,76 m3 de terra i graves, i una aportació de 275,77 m3 de sauló.

 

Per altra banda, abans d’acabar l’any s’iniciarà una Fase 2 valorada en 16.361 € consistent la col·locació d’una tanca perimetral del camp que delimitarà el terreny de joc, i la tanca de back-stop situada darrera de la zona de llançaments que protegirà els espectadors dels impactes fallits de la pilota o batades.
 

En aquests moments, l’Ajuntament està ultimant les gestions per trobar el finançament de les actuacions que quedaran pendents per deixar plenament operatiu el camp, i que inclouen la reforma de la instal·lació elèctrica i d’enllumenat, la construcció de les grades i banquetes corresponents, i el drenatge perimetral i la resolució dels accessos per a persones amb mobilitat reduïda.
 

Les mides del nou camp permetran obtenir una homologació dela Real Federación Españolade Beisbol y Sófbol com a camp de beisbol de categoria B-2, el qual permetrà acollir competicions oficials de la lliga catalana, estatal i internacional de categories inferiors, i competirà amb altres camps del nostre país, com ara el de Sant Boi de Llobregat, de característiques similars pel que fa a les dimensions.
 

Cal recordar que aquesta actuació està vinculada amb un dels projectes de pressupost participatiu guanyadors d’aquest any 2015.

 

 

Documents relacionats

 • imagen