El barri de les Escodines guanya dos nous espais públics a l'entorn del carrer Sant Bartomeu

Un cop finalitzades les tasques d’enderroc de la finca situada al carrer Sant Bartomeu 23-25, properament es durà a terme un projecte d’urbanització d’aquest espai, amb una superfície de 222 m2, on hi haurà un banc perimetral i arbrat i que serà d’ús públic. D’altra banda, l’Ajuntament acaba de signar un conveni amb la propietat d’un altre solar proper, al carrer Sant Bartomeu 19, que també permetrà obrir-lo i integrar-lo a l’espai públic.

imagen

El barri de les Escodines guanya espais per a ús de la ciutadania al carrer Sant Bartomeu. Així ho han anunciat avui en roda de premsa el regidor de Planejament i Projectes Urbans de l’Ajuntament, Marc Aloy, el comissionat del Centre Històric, Adam Majó, i Carme Carrió, presidenta de l’associació de veïns de les Escodines.

 

L’Ajuntament de Manresa ha finalitzat recentment les tasques d’enderroc de la finca situada al carrer Sant Bartomeu 23-25, que fa cantonada amb el carrer Aiguader. Aquesta intervenció ha tingut un cost aproximat de 60.000 euros i forma part del conjunt de mesures acordades amb els veïns del barri, fa uns mesos, per mirar de minimitzar la inseguretat i l’incivisme al sector.

 

Mitjançant aquesta intervenció, el carrer Aiguader guanyarà molta més visibilitat, ja que l’edifici impedia que hi penetrés la llum. Un cop fet l'enderroc i tal com es va acordar amb el veïnat, l'espai quedarà obert per tal de passar a formar part de l'espai públic. L’Ajuntament de Manresa ja ha elaborat un projecte d'arranjament, tenint en compte que en aquest indret el POUM hi marca un pla de millora urbana i, per tant, una part de l'espai lliure ja serà espai públic en el futur.

 

L'actuació que s’hi durà a terme consisteix en un encintat de formigó perimetral, al llarg del carrer Sant Bartomeu, el carrer Aiguader i el passatge Aiguader, i la col·locació d’un paviment de tot-ú compactat a la part central. A més, s’hi farà una evacuació d’aigües per evitar la formació de tolls i d’acumulació d’aigua en general. La proposta també inclou la construcció d'un banc perimetral que també eviti que al solar hi entrin vehicles, la plantació de tres acàcies, una espècie que ja trobem al carrer Sant Bartomeu, i el desplaçament a la banda del carrer Sant Bartomeu dels contenidors del carrer Aiguader, una actuació demandada pels veïns de la zona i que es durà a terme amb la rehabilitació.

 

Tot plegat permetrà “endreçar el solar per guanyar-lo com a espai públic, i també per esponjar i eixamplar els carrers Sant Bartomeu i Aiguader, permetent visualitzar i posar en valor les façanes de dues finques recentment rehabilitades i que embelleixen encara més el paisatge”, en paraules d’Aloy. L’actuació afecta una superfície de 222 m2, es podrà dur a terme a curt termini i té un pressupost a l’entorn dels 12.000 euros.

 

En aquest edifici del carrer Sant Bartomeu, l’any 2011, arran d’una inspecció, l’Ajuntament va fer una ordre d’execució pel mal estat de la finca, per tal que la propietat portés a terme les obres necessàries per garantir-ne la seguretat. El 2012 s’hi va fer una nova inspecció i es va confirmar que la propietat no havia fet les obres requerides i que, a més, l’estat de l’edifici s’havia deteriorat molt, amb la qual cosa es va obrir un expedient de ruïna per tal que el propietari enderroqués la finca. Com que la propietat no va dur a terme aquesta ordre d’enderroc, i atesos els problemes de seguretat de la finca, l’Ajuntament ha actuat subsidiàriament per fer l’enderroc. Un cop executat, es demanarà el rescabalament de la despesa als propietaris.

 

Un altre espai lliure a Sant Bartomeu, 19

 

Molt a prop d’aquest indret, al carrer Sant Bartomeu 19, també es guanyarà un espai per a l’ús públic. L’Ajuntament de Manresa ha signat un conveni amb la propietat del solar, pel qual la propietat cedeix l’espai, cosa que permetrà obrir-lo i integrar-lo a l'espai públic. Actualment, l’associació de veïns del barri i Ampans, juntament amb el Comissionat del Centre Històric, estan treballant en el projecte d'arranjament de l'espai a través d’un procés participatiu.

 

Carme Carrió, presidenta de l’Associació de veïns de les Escodines, ha volgut agrair la tasca de l’Ajuntament i també de la societat civil en el procés de participació i decisió dels usos que es duran a terme a aquest espai, tot demanant que siguin versàtils: tant per a gent gran com per a infants. “Quan una ciutat aposta pels infants, millora per a totes les persones”, ha conclòs.

 

Per la seva banda, Adam Majó ha posat en valor l’acord de l’Ajuntament amb la propietat del solar, que permetrà dotar d’usos un espai, a l’espera de poder construir-hi novament, i que sense aquest acord quedaria relegat a un solar abandonat. Posteriorment, Majó ha volgut fer una crida a veïns i propietaris a “creure’s” el barri: “el centre històric no és patrimoni de l’Ajuntament, és de tothom”, ha recordat.

 

Totes aquestes iniciatives proporcionaran, doncs, espais per a l’ús públic al barri de les Escodines, semblants també al generat recentment per l’enderroc fet al carrer de la Mel cantonada amb el carrer Urgell, que va permetre la ubicació d’una placeta pavimentada amb tres bancs i jardineres.

 

Podeu consultar aquí la imatge virtual del projecte i el plànol dels nous espais urbans.

Documents relacionats

Previsualització del projecte de nou espai urbà carrer Sant Bartomeu
Plànol de la secció afectada del carrer Sant Bartomeu i Aiguader
  • imagen