L'Ajuntament de Manresa ofereix 32 llocs de treball a través de plans d'ocupació

La convocatòria s'adreça a persones en situació d'atur, especialment col·lectius vulnerables amb dificultats d'inserció laboral. S'ofereixen contractes de treball de 9 o 12 mesos, a jornada completa.

L’Ajuntament de Manresa, amb el suport de la Diputació de Barcelona i en el marc del Programa Complementari de Foment de l'Ocupació Local, convoca una oferta pública d’ocupació dirigida a contractar persones a l’atur a través de plans d’ocupació.

 

L’objectiu d’aquesta acció és fomentar la contractació directa de persones en situació d’atur per tal de millorar la seva ocupabilitat, incidint especialment en aquells col·lectius més desafavorits i vulnerables i que es troben en risc d’exclusió social i amb dificultats d’inserció laboral. Alhora permetrà reforçar la prestació dels serveis públics programats per l’Ajuntament de Manresa.

 

Les persones candidates han d’estar en situació d’atur, prèviament inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d’ocupació i no han de cotitzar a cap dels règims de la Seguretat Social.

 

Les places convocades són les següents:

 

 • 16 auxiliars administratius/ives

 

 • 11 tècnics/ques:
  • 1 tècnic/a de grau mitjà d’ocupació, coordinador  del programa
  • 1 arquitecte/a
  • 3 arquitectes tècnics
  • 1 tècnic/a de grau mitjà - sociòleg per projectes de Serveis Socials
  • 1 enginyer/a tècnic per projectes del Servei d'Emergències i Protecció Civil
  • 1 tècnic/a de grau mitjà per projectes de Medi Ambient
  • 1 tècnic/a de grau mitjà de projectes de Cultura
  • 1 tècnic/a esportiu d'activitats físicoesportives
  • 1 tècnic/a de grau mitjà de gestió de projectes

 

 • 1 paleta, per realitzar els treballs vinculats a la construcció, reparació i manteniment de construccions i obres en general, a la via publica o edificis municipals.
 
 • 4 peons, per realitzar treballs de suport o elementals vinculats a la construcció, reparació i manteniment de construccions, instal·lacions d'aigua, gas, electricitat, obres, pintura, fusteria i llauneria.

 

Les funcions i requisits establerts per cada plaça es poden consultar a partir de demà, 6 de juliol, al web municipal (a l'apartat d'Oferta pública d'ocupació, interinatges i contractes temporals) o al BOPB d'avui, dia 5 de juliol, als següents enllaços:

 

-Bases per cobrir 27 places d'auxiliars administratius/ves i tècnics/es.

 

-Bases per cobrir 1 lloc de treball de paleta i 4 llocs de treball de peó.

 

Els contractes seran de 9 o 12 mesos i a jornada completa.

 

Per poder participar en el procés de selecció cal entrar una instància (juntament amb la documentació requerida a les bases de la convocatòria) a Recursos Humans de l’Ajuntament, des del dia 6 fins el 25 de juliol, ambdós inclosos.