L’Ajuntament de Manresa complementa la beca de menjador escolar a 787 infants

El pressupost municipal dedica 170.000 euros anuals per garantir les necessitats bàsiques com és l’alimentació dels infants.


imagen

L’Ajuntament de Manresa complementa la beca de menjador escolar a un total de 787 infants de Manresa. Amb aquest ajut els Serveis Socials municipals volen garantir la cobertura de les necessitats bàsiques com és l’alimentació especialment dels infants, un servei que té un pressupost anual de 170.000 euros.
 

Des de fa anys, l’Ajuntament de Manresa atorga ajuts de menjador escolar als infants de les escoles de primària de la ciutat complementant el programa que porta a terme el Consell Comarcal del Bages. Aquesta institució, per delegació del departament d’Ensenyament dela Generalitat, cada any realitza una convocatòria per a la concessió d’ajuts individuals de menjador, adreçats a l’alumnat d’ensenyaments obligatoris i de segon cicle d’educació infantil de centres educatius sufragats amb fons públics a la comarca.
 

L’Ajuntament de Manresa assumeix el compromís d’atorgar nous ajuts de menjador a alumnes que no hagin estat dotats amb el 100% de l’ajut per la resolució del Consell Comarcal del Bages, dins de les possibilitats pressupostàries municipals. Per això signa anualment un conveni amb el Consell Comarcal del Bages i així  estableix els termes d’aquesta col·laboració.
 

Aquest curs el Consell Comarcal ha rebut 1.861 sol·licituds i ha realitzat dues adjudicacions. Resultat d’aquestes adjudicacions, han obtingut beca menjador 35 alumnes al 100% i 1.561 alumnes al 50%. D’aquests 1.561 alumnes becats al 50%, l’Ajuntament de Manresa complementarà fins al 100% a un total de 787 infants. 
 

El preu de la beca al 100% és 6,20€ com a màxim, i de 3,10€ al 50%  Cada escola té el seu preu del tiquet i a vegades és inferior a aquest import i per tant s’aplica en funció dels preus estipulats a cada centre.
 

Aquesta és una de les mesures que fa anys que s’apliquen des de l’ajuntament amb la finalitat de cobrir les necessitats bàsiques dels infants en situació de vulnerabilitat, ja que es prioritzen les famílies en una situació econòmica més desfavorida i s’atenen tots els infants amb situació de risc social o risc social greu.

 

 

Documents relacionats

  • imagen