Les famílies monoparentals obtindran de nou un ajut per al pagament de l’IBI

La finalitat d’aquest ajut és equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen la consideració de nombroses. El termini per presentar la sol·licitud per obtenir aquest ajut comença ell 5 de novembre i acabarà a final de  desembre.

imagen

Les famílies monoparentals obtindran un ajut per al pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI). La finalitat d’aquesta subvenció és el suport a les famílies monoparentals  i, a més equiparar la repercussió que té l’IBI en l’economia familiar amb les famílies que tenen la consideració de nombroses.

 

El termini per presentar la sol·licitud per obtenir aquest ajut comença 5 de novembre i finalitza el 28 de desembre de 2018.

 

Podran sol·licitar l’ajut les famílies que tinguin la condició de família monoparental i constin com a propietàries, copropietàries o usufructuàries dels béns immobles corresponents al seu domicili habitual. També aquelles que visquin en règim de lloguer i puguin acreditar, mitjançant l’aportació del contracte, que assumeixen el cost de l’Impost sobre béns immobles. 

La quantia de l’ajuda anirà en funció de l’aplicació d’un barem segons els ingressos anuals de la família i l’ajut pot anar des del 10% al 90% de l’impost.

 

Tipus de família

2 persones

3 persones

4 persones

5 persones

6 persones

7 persones o més

Ajut

Monop.

23.019,87

28.332,15

33.644,43

38.956,71

44.268,98

49.581,26

10%

Monop.

18.415,90

22.665,72

26.915,54

31.165,37

35.415,19

39.665,01

30%

Monop.

14.732,72

18.132,58

21.532,43

24.932,29

28.332,15

31.732,01

50%

Monop.

especial

11.786,17

14.506,06

17.225,95

19.945,83

22.665,72

25.385,61

70%

Monop. especial

  9.428,94

11.604,85

13.780,76

15.956,67

18.132,58

20.308,49

90%

 

Presentació de sol·licituds

 

Les instàncies es presentaran  al registre de l’Edifici Infants (Ctra. de Vic, 16)

L’horari d’atenció és  de dilluns a divendres de 8.30 fins a 14 h.

 

La documentació per a fer la sol·licitud:

 

-Autorització a l’Ajuntament per tal que pugui fer la consulta dels seus ingressos a d’altres administracions (aquest document el facilita l’Ajuntament)

 

-Fotocòpia del títol vigent de família monoparental i original.

                                      

El programa d’ajudes a famílies monoparentals va ser aprovat per Resolució el dia 9 d’octubre de 2018 .

 

Documents relacionats

Sol·licitud monoparentals 2018
  • imagen