L’Ajuntament cerca empreses per contractar persones aturades de 30 anys o més del Bages mitjançant la nova convocatòria del Programa 30 Plus

S’ofereix ajuts a les empreses col·laboradores: subvencions econòmiques, flexibilitat en el procés de selecció dels candidats i selecció per competències, formació a mida del lloc de treball a ocupar i del candidat, acompanyament i assessorament durant la formació i contractació de la persona i per als tràmits de sol·licitud de la subvenció i justificació econòmica. El programa 30 Plus està gestionat pel Centre d’Iniciatives per a l’Ocupació (CIO) de l’Ajuntament de Manresa.

imagen

El programa 30 Plus és una iniciativa innovadora en matèria d’ocupació que consisteix en donar resposta a les necessitats de personal de les empreses, preferentment del Bages, mitjançant ajuts a la contractació de persones en situació d’atur de 30 anys o més i empadronades a la comarca.

 

Els requisits principals que han de complir les empreses per a poder col·laborar són, bàsicament, tenir domicili a la comarca del Bages, estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de seguretat social i no haver realitzat acomiadaments improcedents o nuls els últims 3 mesos.

 

Els beneficis que ofereix el programa 30 plus a les empreses són: una subvenció de fins a 858,55 €/mes per un mínim de 6 mesos i un màxim de 9 mesos de contractació; fer el reclutament i selecció per competències de persones adequades al lloc de treball sense cap cost; dissenyar, executar i fer el seguiment d’una formació adaptada al lloc de treball requerit per l’empresa i finançada pel programa; assessorament i acompanyament en el tràmit de la subvenció i justificació econòmica.

 

Per aquesta convocatòria 2018 s’han atorgat un total de 24 contractacions a l’Ajuntament de Manresa. Les contractacions es podran dur a terme fins a l’1 d’agost del 2019.

 

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo, Migraciones y Seguridad Social en el marc del Programa 30 Plus que regula l’Ordre TSF/132/2018, de 30 de juliol i que gestiona el CIO de l’Ajuntament de Manresa.

 

Per a l’actual convocatòria 2018-2019 s’han prioritzat els sectors professionals d’actuació següent: agricultura i ramaderia (producció agroecològica), indústries manufactureres, transports i emmagatzematge, hostaleria, activitats administratives i serveis auxiliars, entre altres del sector serveis i en especial el comerç.

 

Per a més informació: 30plus@ajmanresa.cat

Documents relacionats

  • imagen