Avui es reestablirà el trànsit de vehicles pel carrer Bonsuccés i Puigterrà de Baix

Es mantindrà la prohibició d'estacionament fins que es realitzin els treballs de pìntura


La Secció de Planificació de la Via Pública ha comunicat que, avui dimarts 18 de desembre, quan finalitzin els treballs de pavimentació, es restablirà la circulació habitual per carrer Bonsuccés i Puigterrà de Baix. Es mantindrà la prohibició d’estacionament fins que es realitzin els treballs de pintura dels vials afectats.