Presentació de la Memòria 2018 del CITE-CCOO, Centre d'Informació de treballadors estrangers

El Centre d’Informació per a Treballadors Estrangers (CITE) és una associació promoguda per CCOO de Catalunya que dóna assessorament en matèria d’estrangeria, mobilitat internacional i sobre els drets socials i laborals de les persones immigrades. Per realitzar aquesta tasca, el CITE compta amb el suport de diferents administracions, entre les quals l'Ajuntament de Manresa.

Dia:11/02/2019
Hora: 12.30 H.
Lloc: Sala de premsa Ajuntament de Manresa, plaça Major, 1
Intervenen:

Mercè Rosich, regidora de Cohesió Social de l'Ajuntament de Manresa

Carles Bertran Bruguera, Director del Centre d'Informació de treballadors estrangers

Lluis-Vidal Sixto, representant Acció Sindical CCOO