Tall de trànsit al carrer de les Piques, a partir de dilluns

Per treballs de canalització de línies elèctriques a càrrec de l'empresa Endesa Distribución Eléctrica

 

 

La Secció de planificació de la via pública ha comunicat que, el proper dilluns 25 de febrer, ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU iniciarà uns treballs de canalització elèctrica soterrada i trams en aeri per façana amb recorregut per varis carrers del Centre Històric (c. de les Piques, Pl. de la Plana de l’Om, c. Nou, c. del Metge Planes i Pl. Pedregar) per a nou subministrament elèctric a l’edifici situat en la Pl. del Pedregar núm. 7-8.

 

Amb motiu d’aquests treballs les afectacions al trànsit seran les següents:

  • Es tallarà al trànsit de vehicles el carrer de les Piques, entre la pl. Llisach i el carrer Na Bastardes.

  • S’invertirà el sentit de circulació del carrer Na Bastardes (tram entre plana de l’Om i Baixada Na Bastardes) per tal que els vehicles que circulin per carrer Nou continuïn per carrer Na bastardes i Baixada Na Bastardes per accedir a plaça Llisach.

  • Es prohibirà l’estacionament de l’àmbit d’afectació de les obres.

 

És previst que les obres durin 5 setmanes.