Dilluns arrenca una nova fase de la millora de la connexió entre el carrer Guimerà amb plaça sant Domènec

S’implantarà el nou pas de vianants, es modificarà la senyalització semafòrica i es desplaçarà la parada de bus i la zona d’estacionament de motos

 

imagen

La Secció de Planificació de la Via Pública de l’Ajuntament de Manresa ha comunicat que, el proper dilluns 1 de juliol, s’iniciarà la 2a Fase de les obres de ”Millora de la connexió Muralla – Centre Històric amb nova senyalització de pas de vianants Guimerà – Plaça Sant Domènec”.

 

Els treballs, que tenen una durada prevista d’un mes,  consistents en :

 

  • Ampliació del gual adaptat per a vianants a la Muralla del Carme costat carrer Guimerà.

  • Modificació de la senyalització horitzontal i semafòrica d’acord a la implantació del nou pas de vianants, eliminant l’actual pas de vianants semaforitzat de Muralla del Carme núm. 20

  • Desplaçament (permanent) de la parada de transport públic de viatgers “Pl. Sant Domènec” a Muralla del Carme núm. 20.

  • Trasllat (permanent) de part de l’aparcament de motos de Muralla del Carme núm. 20 (afectat per nova ubicació de la parada bus) a la Ctra. de Vic núm. 6 – 8

 

Cal recordar que al mes de març passat ja es va fer una fase de treballs que va consistir en la realització de rebaixos adaptats per a vianants  i per a l’accés de vehicles al carrer Nou.

 

Documents relacionats

  • imagen