Tall de trànsit al Camí de Rajadell, demà

Per treballs de pavimentació en el tram de nova urbanització a la Plana del Pont Nou

 

El Servei de Projectes Urbans i Infraestructures territorials ha comunicat que dins els treballs corresponents a  les obres de l’Àmbit d’Urbanització AU3 del Projecte d’obres complementàries i refós d’obres bàsiques del pla parcial Plana del Pont Nou i de les obres del Projecte d’obres externes d’adaptació de la urbanització de la fase AU3 de pla parcial Plana del Pont Nou, demà dimecres 31 de juliol, es realitzaran els treballs de pavimentació del tram de nova urbanització així com de les entregues amb els vials existents. Amb motiu d’aquests treballs es tallarà totalment al trànsit de vehicles el Camí de Rajadell entre el Pont del Suanya i el carrer Vilatorrada