Tall de trànsit al carrer Sant Fruitós, dilluns vinent

Per la implantació d'una autogrua


Es comunica que, el proper dilluns 12 d’agost, amb motiu de la implantació d’una autogrua al carrer St. Fruitós núm. 9, es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Sant Fruitós, entre els carrers Bruc i Pujolet.