S’habiliten 12 places de zona blava al Passeig Pere III, al costat de l’edifici dels sindicats, per compensar la reducció en altres indrets

A partir de demà, dimecres, les 12 places d’aparcament del petit solar situat al passeig Pere III, al costat de l’edifici dels sindicats, seran de pagament. El solar s’utilitzava darrerament com a espai d’aplec de materials d’obra, de manera que ja havia anat perdent també la condició de pàrquing lliure. El contracte amb l’empresa concessionària estableix que hi ha d’haver 1.182 places de zona blava a la ciutat, i darrerament se n’han perdut per causes diverses com la implantació del camp de futbol a la plaça Milcentenari.


imagen

L’Ajuntament de Manresa habilitarà com a zona blava el solar, amb 12 places d’aparcament, situat a al Passeig Pere III, a tocar de l’edifici dels sindicats. Aquest àmbit ja era previst que fos de zona blava, però estava pendent perquè darrerament ha estat utilitzat com a zona d’aplec de material de diverses obres. Per aquest motiu, de fet, ja havia anat perdent la seva funció de a pàrquing públic. L’indret és situat al centre de la ciutat i tot l’espai d’aparcament de l’entorn ja és de pagament.

 

El contracte amb l’empresa concessionària estableix que la zona blava ha de tenir 1.182 places (sumant els àmbits de tarifa blava i taronja). També preveu que aquestes s’han de mantenir i en cas que es vagin perdent s’han de recuperar en les ubicacions que decideixi l’Ajuntament. Durant el temps de vigència del contracte, les places es van reduint per causes diverses (ampliació de voreres, contenidors, guals).  Igualment, a causa de la implantació del camp de futbol de Milcentenari es van donar de baixa 43 places de zona blava, que progressivament es van reubicant.

Documents relacionats

  • imagen