El Ple Municipal de juliol aprova el Pla director Manresa 2022 sense vots en contra

Tots els grup municipals, excepte la CUP que s’ha abstingut, han donat suport al paquet de mesures i actuacions per aprofitar al màxim el ressò que tindrà l’any 2022 la celebració dels 500 anys de l’estada de sant Ignasi a la ciutat.

El Ple Municipal del mes de juliol ha aprovat el Pla director Manresa 2022, un document que preveu un paquet de mesures i actuacions per aprofitar al màxim el ressò que tindrà aquesta fita quan es compliran els 500 anys de l’estada de sant Ignasi de Loiola a la ciutat de Manresa. El Pla director s’ha aprovat per 22 vots afirmatius (11 CiU, 3 PSC, 3 ERC, 3 PP, 2 PxC) i 2 abstencions (2 CUP).

Per fer realitat aquest acord, el Pla director preveu una inversió de prop de 10 milions d’euros en nou anys, repartits de la següent manera: Ajuntament (1.120.000), d’altres administracions (6.315.000) i empreses privades (2.464.000).

La majoria de grup han argumentat que el projecte Manresa 2022 és una oportunitat única que cal aprofitar. Per la seva part, el grup municipal dela CUP ha defensat la seva abstenció perquè considera que el projecte es centra excessivament en el tema religiós i cal posar més èmfasi en temes històrics i més vinculats a les activitats de lleure.

En la mateix sessió i a proposta del grup municipal del PP referent al subministrament d’aigua de comptador a les llars de Manresa, s’ha aprovat per unanimitat un acord pel qual l’empresa Aigües de Manresa no tallarà l’aigua a ningú que no la pugui pagar. Segons l’acord de Ple, l’empresa d’aigües establirà un protocol d’actuació que requerirà el vistiplau dels serveis socials per interrompre el servei.

Durant el Ple i a petició del grup municipal dela CUP, que ha estat esmenada pel grup de CIU, s’iniciarà un procés participatiu  per decidir els usos futurs com a equipament de l’edifici de propietat municipal conegut com a l’Anònima. Per defensar aquest punt i fent servir el reglament de participació ciutadana el Ple ha comptat amb la intervenció del representant de l’Associació de Veïns de Vic-Remei, Enric Massaneda. 

Finalment, el Ple ha aprovat amb els vots afirmatius de tots els grups (CiU, PSC, ERC, PP i PxC) i l’abstenció de la CUP, el compromís de l’Ajuntament per definir i temporalitzar, conjuntament amb una comissió creada expressament amb aquest objectiu, un procés participatiu sobre els possibles usos als quals dedicar els espais propietat de l’Ajuntament i que tenen la qualificació d’equipaments.

Aquest procés també podria aportar propostes sobre l’espai que no és propietat de l’Ajuntament i que en aquest moment no té un ús definit a curt termini. Dins el marc de treball d’aquesta comissió s’organitzaran visites per tal de conèixer els espais,  garantint en tot moment la seguretat de les mateixes i procurant als visitants la màxima informació sobre les característiques del conjunt d’aquesta zona.

En el mateix ple es va debatre també dues mocions presentades pel PP i la CUP amb el rerefons de la polèmica pels sobresous dela Federació de Municipis de Catalunya. D’aquestes mocions el que ha quedat ha estat una esmena conjunta de CiU, PSC i PP que afirma que a partir del 2015 l’Ajuntament de Manresa només abonarà la quota d’associat a una de les dues entitats municipalistes a les que està adscrit: La Federacióde Municipis de Catalunya o l’Associació Catalana de Municipis. El Ple ha aprovat aquest acord per 17 vots afirmatius (11 CiU, 3 PSC i 3 PP), 3 vots negatius (3 ERC) i 4 abstencions (2 PxC i 2 CUP).

Un altre de les proposicions aprovades durant aquest Ple, sol·licitada pel grup municipal del PP, ha estat la realització d’actuacions urbanístiques per facilitar l’apropament de vehicles pesants ala Clínica Sant Josep.  El Ple l’ha aprovat per 22 vots afirmatius (11 CiU, 3 PSC, 3 ERC, 3 PP i 2 CUP) i 2 abstencions (PxC) perquè es facin actuacions de millores urbanístiques necessàries al Passatge dela Cova per a facilitar l’entrada de vehicles d’emergència així com els vehicles de recollida de residus.