L’Ajuntament de Manresa finalitza el segon conjunt de millores en espais verds de la ciutat

S’han plantat prop d’un centenar d’arbres i arbustives a la zona del Pont Nou, s’ha enjardinat el talús situat a la carretera de Sant Joan, sota els Panyos, i s’ha reposat arbrat del parc del Casino. A petició de l’Associació de Veïns, s’ha enjardinat el xamfrà entre el carrer Enric Morera i la Carretera de Santpedor, on usuaris del centre Art de Viure d’Ampans han pintat un mural. Els treballs formen part del pla del 2020 per enverdir la ciutat, dotat amb 65.000 euros. Per al 2021, es preveu una partida de 75.000 euros més per continuar millorant els espais verds de Manresa.

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha finalitzat el segon conjunt de millores en espais verds de la ciutat corresponent al pla del 2020 —dotat amb 65.000 euros— amb diverses actuacions que tindran continuïtat aquest 2021, amb una nova partida pressupostària de 75.000 euros. Després que el primer bloc de treballs se centressin al Centre Històric de Manresa —vegeu-ne més informació en aquest enllaç—, aquest segon bloc de millores s’ha centrat a la zona del Pont Nou, a la carretera de Sant Joan, al parc del Casino i al xamfrà entre el carrer Enric Morera i la Carretera de Santpedor, que ha estat l’espai escollit per explicar les actuacions executades, en una presentació pública que s’ha fet aquest dijous al migdia i que ha comptat amb el regidor de Ciutat Verda, Pol Huguet Estrada, amb el president de l’Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor, Carles Boix Planas, i amb usuaris del centre Art de Viure d’Ampans, que han pintat un mural just a la zona que s’ha enjardinat.

 

En la presentació, el regidor Pol Huguet Estrada i el representant veïnal Carles Boix han explicat que l’enjardinament del carrer Enric Morera va néixer d’una proposta veïnal i que el resultat ha estat fruit d’un treball participat amb els veïns. Al seu torn, i en nom del centre Art de Viure d’Ampans, Roger Concustell ha explicat que tot el grup està molt satisfet i content d’haver participat en una iniciativa del barri. En aquest espai s’hi han construït tres parterres circulars, un d'ells de radi més gran que els altres dos. El seu disseny ja s’ha previst perquè quedi una amplada de pas suficient i accessible per la vorera, que compta també amb dos bancs. En el parterre més gran s’hi ha plantat un til·ler de l'espècie Tilia cordata 'Greenspire', mentre que en els altres dos s’ha plantat una combinació de 38 unitats d’arbustives de baix manteniment, de les espècies Callistemon masotti 'Mini Red', Lavandula angustifolia(espígol) i Mahonia media'Winter sun'. Per assegurar la supervivència de les plantacions, s’ha fet una instal·lació de reg automàtic per degoteig.

 

 

El parc del Cardener guanya espècies autòctones del bosc de ribera

 

Pel que fa a la revegetació del parc del Cardener, a la zona del Pont Nou, s’ha plantat prop d’un centenar d’arbres i arbustives. En concret, 28 unitats Populus alba(àlber); 10 unitats Populus nigra‘Italica’ (pollancre), i un exemplar de cada de Quercus pubescens(roure martinenc), Salix alba(salze blanc), Fraxinus angustifolia(freixe de fulla petita) i Alnus glutinosa(vern). També s’ha realitzat la plantació d’arbustives de port gran i arbrat de port petit i mitjà en una feixa inferior més propera al riu, amb 35 unitats de Salix cinerea(gatell), Salix eleagnos(sarga), Crataegus monogyna(arç blanc), Cornus sanguinea(sanguinyol), Sambucus nigra(saüc) iTamarix canariensis (tamariu).

 

Gairebé totes són espècies autòctones del bosc de ribera, que podem trobar en una albereda, algunes de les quals no eren presents al parc del Cardener, o hi tenien molt poca representació. L’objectiu de la regidoria és el de gestionar el manteniment d’aquest espai de tal manera que el bosc es vagi desenvolupant i recuperant de forma natural, i apareguin noves espècies vegetals que afavoreixin, alhora, l’aparició d’insectes i ocells. Per a assegurar la supervivència de les plantacions, tenint en compte que no es troben arran d’aigua i que hi ha algunes de les espècies plantades que tenen més necessitat hídrica, s’ha realitzat una instal·lació de reg automàtic per degoteig, per tal de poder-les regar en les èpoques més desfavorables fins que tinguin un sistema radicular capaç de trobar l’aigua al nivell freàtic.

 

Pel que fa a la millora de l’enjardinament del talús situat a la carretera de Sant Joan, sota els habitatges del carrer de Francesc Moragas, als Panyos, s’ha embellit amb la plantació d'arbustives de baix requeriment de manteniment, però de flor vistosa. S’han plantat un total de 288 unitats combinades de les següents espècies: Gaura lindheimeri Belleza 'White',Perovskia 'Blue Spire'Salvia 'Christine Yeo'.També s’ha instal·lat una manta antiherbes a les zones on s’ha fet la plantació i s’ha reparat la instal·lació de reg automàtic, que estava deteriorada. Amb aquesta actuació, s’ha resolt una zona que, en els darrers anys, havia quedat deteriorada, millorant així un dels accessos a la ciutat.

 

La darrera de les actuacions d’aquesta segona tongada de millores és la plantació de tres arbres de l’espècie Aesculus hipocastanum(fals castanyer) al parc del Casino, que han servit per substituir el pi de grans dimensions que hi havia, que va morir. Amb la nova plantació, es garanteix ombra just a la zona on fa uns mesos es va instal·lar un nou parc infantil. Per assegurar la supervivència de les plantacions s’ha realitzat una instal·lació de reg automàtic per degoteig.

Documents relacionats

  • imagen