L'Ajuntament de Manresa convoca una plaça de tècnic/a en informàtica i obre una borsa de tècnics en salut pública

Les bases de les convocatòries es poden consultar a l’adreça https://www.manresa.cat/seuelectronica/menu/8589-convocatories/OFE

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha convocat unes proves selectives mitjançant concurs oposició lliure per a la cobertura d’una plaça vacant de tècnic de grau mitjà de gestió especialitzada –informàtica/a-. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 28 de març.

Les persones que optin a la plaça caldrà que acreditin la titulació de grau d’Enginyeria Informàtica, Enginyeria de Sistemes TIC o altres titulacions universitàries de l’àmbit tecnològic  o de telecomunicacions o qualsevol altra que en pugui ser equivalent.

Així mateix, ha convocat proves selectives per a la creació d’una llista d’aspirants  per a la cobertura de les situacions de necessitat que es produeixin  per al lloc de treball, en règim de funcionari interí, de tècnic/a de grau mitjà en Salut Pública i Inspecció. El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 30 de març.

Les persones aspirants hauran d’estar en possessió d’un grau, llicenciatura o diplomatura en Ciències de la Salut (Veterinària, Medicina, Farmàcia, Biologia, Ciència i Tecnologia dels Aliments, Dietètica Humana i Nutrició, Infermeria, Psicologia o qualsevol equivalent).

En aquests moments i fins al pròxim dimecres 9 de març, resta oberta la convocatòria per a la creació d’una llista d’aspirants per a possibles contractacions laborals temporals d’oficials/ales electricistes per a la brigada de manteniment de l’Ajuntament. La llista resultant tindrà una vigència de dos anys a partir de la finalització del  procés selectiu.

Totes les convocatòries d’oferta pública de treball de l’Ajuntament de Manresa es poden consultar a manresa.cat, en aquest espai, on també es poden descarregar els models de sol·licituds.

 

Documents relacionats

  • imagen