Contacte

Cap de Gabinet d'Alcaldia i Comunicació

Joan Piqué Serra

Correu electrònic: jpique@ajmanresa.cat
Telèfon: 676 662 191
Adreça postal: Pl. Major, 1 - 08240 Manresa


Adjunta al Cap de Gabinet d'Alcaldia i Comunicació

Carmina Oliveras Vila

Correu electrònic: coliveras@ajmanresa.cat
Telèfon: 673 299 805
Adreça postal: Pl. Major, 1 - 08240 Manresa