El Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques serà l'entitat administradora de la Festa de la Llum 2023

El plenari de l’Associació de la Misteriosa Llum ha fet públic que l’entitat administradora de la Festa de la Llum de l’any vinent serà el Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques.

 

imagen

El plenari de l’Associació Misteriosa Llum, que s’ha  celebrat el mes passat a la sala d’actes del Centre Cultural el Casino, presidit per l’alcalde de Manresa, Marc Aloy i Guàrdia, va fer públic que el Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques, que l’any que ve celebra els 700 anys de la seva existència a la ciutat, serà l’entitat que administrarà la propera Festa de la Llum 2023, en substitució del Casal Cultural de Dansaires Manresans, que ha estat l’entitat administradora aquest any.

La Festa de la Llum –distingida com a Tresor del patrimoni cultural immaterial de Catalunya i Andorra, des de l’any 2009; i Patrimoni Festiu de Catalunya des de l’any 2015- se celebra cada any el 21 de febrer i és organitzada per l’Ajuntament de Manresa i l’entitat administradora, que es nomena cada any amb la voluntat d’enriquir la festa i la fa més diversa, plural i oberta. Per la seva part, l’Associació Misteriosa Llum és l’entitat que vetlla pel manteniment de la Festa, els seus valors i la seva continuïtat.

Les funcions de l’entitat administradora de la Llum són proposar la persona que pronunciarà el pregó, proposar la inclusió al programa d’un acte propi amb significació i rellevància especial, i participar en l’organització de diversos aspectes de la celebració, en coordinació amb l’Ajuntament, l’Associació Misteriosa Llum i la resta d’entitats que organitzen alguns dels actes festius.

La tria de l’entitat administradora se sol fer amb motiu d’alguna efemèride que celebri l’entitat, com ara un aniversari. El fet d’administrar la Llum també representa per a la mateixa entitat una significació i una plataforma de coneixement entre la ciutadania.

L’entitat

El Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarques és una associació empresarial del sector de la construcció, en l’àmbit de Manresa i Comarques, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica i total autonomia per al compliment de les seves finalitats amb capacitat, entre altres, per comparèixer davant qualsevol autoritat, organisme o jurisdicció i exercir les corresponents accions i drets.

El Gremi de la Construcció de Manresa i Comarques, fan reunions mensuals, està associat al Gremi de Constructors d’Obres de Barcelona i Comarques, cada 6 mesos es fan trobades amb la resta de gremis de la província, vinculats al RIME al CONSTA, i a la Fundació Laboral de la Construcció. En l’àmbit comarcal, forma part de la Cambra de Comerç i Indústria de Manresa, del Consell de Mobilitat, són fundadors de la Taula de Territori, Sostenibilitat i Infraestructures i col·laboren amb el Fòrum de Catalunya, amb l’IES Castellet, aportant materials varis i acollint els alumnes a fer pràctiques. Té reunions trimestrals amb diferents membres de l’Ajuntament de Manresa, per temes d’urbanisme, ordenances, el POUM, així com a altres ajuntaments i entitats de la comarca.

 

En els seus orígens, l’acta fundacional del gremi de Mestres de Cases del 1323, aviat farà 700 anys, per voluntat de la canònica de la Seu de Manresa, que en aquells moments s’anava a construir, la primera pedra es va posar al cap de cinc anys. Però aquesta referència cronològica s’ha trobat citada de forma dispersa en diversos documents notarials.
El gremi es va ubicar en una capella als extramurs o fora muralles de la ciutat al costat del portal de Santa Llúcia, del torrent Mirabile i del camí ral que anava cap a Barcelona. En aquest indret si hi va construir, al segle XIII l’hospital inferior o hospital dels pobres, que rebia aquest nom perquè estava situat a la part baixa de la balcera, mentre que l’hospital de Sant Andreu rebia el nom d’hospital superior perquè estava a la part alta del desnivell.

Els mestres de pedra (lathonorum) van demanar l’any 1321 permís al bisbe de Vic per construir en aquesta església, una capella sota la invocació de sant Tomàs i santa Llúcia. El bisbe va comissionar el degà de Manresa perquè assenyalés un indret on edificar-la. El degà va concedir la llicencia per aixecar-la al costat de l’hospital inferior però no es va començar a construir fins al cap de dos anys.

L’acte de fundació es va fer davant del notari Raimon d’Esglésies, hi van assistir seixanta-nou agremiats o confrares i la confraria que va aplegar els mestres de cases i moliners de Manresa i Sant Joan de Vilatorrada, va rebre el nom de Confraria de Sant Tomàs i Santa Llúcia.


Des dels confrares als mestres de cases, dels mestres de pedra i dels moliners, els paletes i constructors, sempre s’implicaren col·lectivament i individualment en el naixement i desenvolupament cultural, econòmic, polític i social de la ciutat de Manresa i de les comarques properes.

Alhora, el seu esforç d’agrupació i de gestió interna a estat la base i model gremial al llarg de 700 anys.

Al cap de tants anys d’història és evident que ha passat de tot, després de l’última guerra nacional el gremi no era res més que una secció econòmica sectorial del sindicat de la construcció, però a Manresa el gremi es va reconstituir l’any 1946 segons consta en el llibre d’actes de 1987, en el qual es pot llegir “teniendo en cuenta que en el año 1946 se constituyó nuevamente el Gremio”. En aquells moments tots els gremis es reunien en un local del Passeig de Pere III, davant del teatre Kursaal.

L’11 de juliol de 1977 s’aprovaren els estatuts del Gremi de Constructors d’Obres de Manresa i Comarca en el nou domicili social instal·lat a l’entresol del número 62 de la carretera de Vic de la ciutat de Manresa.

El dia 2 d’abril de 1990 en Assemblea Extraordinària es va acordar la compra d’un nou local per al Gremi a l’entresòl del número 8 del carrer Dos de Maig, on actualment encara avui hi ha la seva seu social.

En l’actualitat, la Junta de Govern està presidida per Josep Alias; amb Josep Maria Vilà i Jaume Cots (vicepresidents), Jordi Tragant (tresorer), Josep M. López (secretari) i Fèlix Salido, Mateo Sorroche, Abel Artigas, Marcial Pons, Francesc Duocastella, Josep Roca, Manel Vall, Josep Masoni i Jordi Puig com a vocals.

 

* Fotografia: Foto extreta del llibre "De Mestres de Cases a Constructors", de Francesc Comas Closas.

"En aquest indret, al costat de l'hospital de Santa Llúcia, s'hi va construir una capella dedicada a la santa, i fou la primera seu del gremi de constructors".  

Documents relacionats

  • imagen