L'Ajuntament comença els treballs d'enderroc de la Pista Castell

Amb aquesta acció el consistori té l’objectiu d’aconseguir una major integració del parc de Puigterrà dins del nucli urbà. L’enderroc del pavelló aportarà el sòl necessari per millorar les condicions d’accessibilitat i visibilitat d’aquesta zona.

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat els treballs per enderrocar la Pista Castell amb l’objectiu d’integrar el parc de Puigterrà dins del nucli urbà de la ciutat i millorar la continuïtat d’aquesta zona verda amb el seu entorn.

En la visita efectuada aquest matí a les obres, l’alcalde de Manresa i regidor d’Esports, Valentí Junyent ha manifestat que “finalment ja es pot dur a terme aquest enderroc i procedir a la millora de l’espai”. Junyent ha emfatitzat que “mantenir l’estructura és un perill i que l’actuació es fa ara després d’aconseguir totes les garanties estipulades”.

Amb la demolició del conjunt edificat que formen el pavelló i l’edifici de vestidors, oficines i serveis higiènics, l’Ajuntament de Manresa aconseguirà el sòl necessari per millorar les condicions d’accessibilitat i visibilitat del parc i configurar un conjunt més integrat.

L’arquitecte municipal, Ramon Nieto, ha explicat que “per dur a terme aquesta acció s’ha valorat que el conjunt edificat de la Pista Castell presenta un estat de conservació molt deficient, i no reuneix uns requisits mínims de seguretat i higiene. A més a més, la poca qualitat de la construcció original tampoc no permet, de forma realista, la seva rehabilitació”.

D’acord amb aquests condicionants i sumant-hi el fet que el vell pavelló ja no acull activitats esportives, donat que les activitats gimnàstiques s’han traslladat al Complex del Vell Congost, s’ha considerat que la millor opció és l’enderroc.

Per la seva banda, Josep Claret, en representació de l’empresa Vilà Vila, que és la companyia que porta a terme l’enderroc, ha assegurat que els treballs en la seva totalitat “està previst que durin entre tres setmanes a un mes”.

L’enderroc en cinc fases

L’arquitecte municipal ha exposat que en realitat aquest enderroc “és una deconstrucció ja que l’equipament es demoleix en sentit invers a com va ser construït”. Aquest procés es portarà a terme en cinc fases:

Primera: Es protegirà la zona afectada i els elements públics i edificacions. Per això es col·locarà una tanca de protecció i També s’anul.laran els subministraments d’aigua, electricitat, etc.

Segona: Es farà la desconstrucció de tots aquells elements i materials que es volen reutilitzar o reciclar, a excepció dels materials petris (obra de fàbrica, formigons i revestiments). Així es desmuntaran portes, finestres, elements reutilitzables de la instal·lació el& egrave;ctrica, tubs de lampisteria, etc.

Tercera: Abans de procedir a l’enderroc generalitzat, es retiraran les plaques de fibrociment existents a la coberta i façana del pavelló. Aquesta activitat es realitzarà en exclusiva, prohibint l’accés a l’obra a tot el personal no especialitzat.

Quarta: S’enderrocarà l’estructura metàl·lica del pavelló. Es començarà retirant el cel ras i tots aquells elements que pengin de l’estructura, a més de les corretges metàl3liques.

Cinquena: Un cop retirats tots els elements reutilitzables o reciclables, s’iniciarà la demolició dels forjats de coberta i altell de l’edifici d’oficines i vestidors. Posteriorment i tenint en compte que l’alçada de l’edifici és tan sols d’un pis, es farà servir maquin&agr ave;ria pesada, tipus retroexcavadora, per a demolir tots els tancaments perimetrals i les divisòries interiors, així com una de les grades del pavelló.

Tot el procés es farà seguint les normatives reguladores establertes per aquest tipus de processos i garantint al màxim la seguretat dels vianants i els treballadors de l’obra. En acabat es tancarà el solar.

Per acabar l’alcalde de Manresa ha especificat que el projecte per després de l’enderroc “es farà en un moment posterior ja que encara s’ha de dissenyar i se li ha de consignar una partida pressupostària”.

Un equipament amb prop de 50 anys

Construïda el 1966, la Pista Castell s’aixeca sobre un solar de 1.420 m2 de superfície, format per un pavelló cobert i una pista de bàsquet exterior, a més d’un edifici de serv eis annex que allotja unes oficines, vestidors i serveis públics.

Va ser la seu del CB Manresa fins el novembre de l’any 2000, moment en què els propietaris privats de l’equipament el cedeixen a l’Ajuntament. L’activitat basquetbolística es va mantenir fins a la finalització de les obres del Complex del Vell Congost, que posteriorment acolliria també les activitats del Club de Gimnàstica del Bages (EGIBA) que es feien en aquest mateix equipament esportiu.

Documents relacionats

  • imagen