L'Ajuntament de Manresa redueix a la meitat el temps de resposta a les peticions de millora de la via pública

La Secció de Manteniment de la Via Pública ha reduït a la meitat el temps mitjà de resposta a les peticions de la ciutadania per millorar o reparar elements del mobiliari urbà o trams de paviment. Si l’any 2019 i el 2020 era de 65 dies, l’any 2021 va ser de 33 dies com a mitjana, gràcies a una agilització dels processos de rebuda de la informació i a la priorització per part del personal de la brigada de les actuacions que vetllen pel bon manteniment i conservació de la via pública. Sobre el terreny, les intervencions més urgents es resolen amb un màxim de 2 o 3 dies. En total, les brigades van efectuar l’any passat més de 1.600 tasques.

imagen

L’Ajuntament de Manresa va rebre durant el 2021 un total de 552 suggeriments i queixes relacionats amb el manteniment de la via pública. El temps mitjà de resposta d’aquestes incidències per part de la Secció de Manteniment de la Via Pública va ser de 33 dies. Es tracta de la meitat del temps de resposta que hi va haver el 2019 (65 dies) i el 2020 (també 65 dies). La reducció del temps de resposta es deu a una agilització del procés administratiu de rebuda i canalització de la informació, així com la priorització de la tasca de donar resposta als ciutadans.

Des de la Secció de Manteniment de la Via Pública també es treballa en la millora de la sistematització de rebuda de la informació, la planificació de les feines i la metodologia a seguir, així com la priorització de les tasques urgents. Aquestes millores afavoreixen la reducció dels terminis de resolució de les feines de les brigades municipals per tal de mantenir en bon estat la via pública, tot i mantenir els mateixos recursos de personal adscrits a la Secció.
 

D’aquesta manera, les actuacions sobre el terreny es resolen al cap de pocs dies, sobretot per reparar els casos considerats més urgents: la caiguda de senyals de trànsit, l’aparició de forats a la vorera o la calçada o la presència d’elements en mal estat del mobiliari de parcs infantil. En aquests casos, s’actua amb un màxim de 2 o 3 dies.
 

Els ciutadans poden comunicar les incidències als números de telèfon 010 (cost segons operadora) i 93 878 23 01 (gratuït). També es pot fer utilitzant l’adreça oac@ajmanresa.cat o el servei de WhatsApp de l’Ajuntament (644 06 98 01).
 

“Estem satisfets per la millora en la planificació, que es basa en l’anàlisi i priorització de totes les actuacions i en l’optimització dels recursos”, manifesta el regidor de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Josep Gili Prat. Fruit d’aquesta planificació i calendarització de les actuacions, afegeix, “s’han millorat els temps de resposta”.
 

En total, la Secció de Manteniment de la Via Pública, adscrita a la regidora de Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent, va resoldre durant el 2021 un total de 1.671 tasques vinculades amb el manteniment i conservació de l’espai públic.
 

Les intervencions més habituals són el manteniment de senyals de trànsit, d’elements del mobiliari urbà (pilons, baranes, bancs, parcs infantils...) i de trams de vorera o de calçada en mal estat; la implementació de nova senyalització i de nous elements del mobiliari urbà; els treballs de pintura de marques vials de trànsit; el transport de tanques d’obres i de senyalització de trànsit vinculades a actes que es facin a la via pública; la recollida de runes i elements de la via pública provinents d’actuacions de la brigada, i el manteniment de camins rurals.
 

La secció també té una brigada destinada al manteniment dels espais públics del cementiri municipal i als treballs vinculats als enterraments.

Documents relacionats

  • imagen