L'Ajuntament de Manresa atorgarà un segell de qualitat els restaurants que assoleixin l’excel·lència en seguretat alimentària

L'Ajuntament de Manresa ha presentat avui el Segell de Qualitat Sanitària en Seguretat Alimentària, un nou distintiu municipal que s’atorgarà als restaurants de la ciutat que destaquin per l’alt compliment de les normes i mesures de seguretat alimentària. L’objectiu és estimular que els restaurants que aspirin a tenir el segell busquin l’excel·lència sanitària per oferir confiança i seguretat al consumidor. El nou certificat s’ha impulsat amb la col·laboració del Gremi d’Hoteleria i de Turisme del Bages, la UBIC, la Cambra de Comerç, PIMEC i Bages Impuls.

imagen

La regidoria de Ciutat Saludable de l’Ajuntament de Manresa ha impulsat la creació del Segell de Qualitat Sanitària en Seguretat Alimentària, un nou distintiu municipal que s’atorgarà als establiments de restauració que destaquin per l’alt compliment en les normes i mesures de seguretat alimentària. El nou certificat ha estat presentat avui en roda de premsa per la regidora de Ciutat Saludable de l’Ajuntament, M. Mercè Tarragó Costa; la tècnica municipal de Sanitat, Marta Reyes Llobet, i el gerent del Gremi d’Hoteleria i de Turisme del Bages, Gerard Badia Garcia, una dels organismes que col·labora amb la iniciativa. També hi ha assistit representants de Pimec, la Cambra de Comerç de Manresa i Bages Impuls, entitats també col·laboradores, a banda de la UBIC Manresa.

El nou segell pretén dotar d’un instrument diferenciador als establiments que superin amb un nivell alt el procés de verificació fixat per l’Ajuntament de Manresa.  Podran optar-hi els restaurants que ofereixin, com a activitat principal, àpats al públic, consistents bàsicament en dinars i sopars (en format de menú del tipus primer plat, segon plat i postres), per ser consumits en el mateix local. A més a més, han de tenir la llicència d’activitat pertinent, han d’estar inscrits al cens municipals d’establiments minoristes d’alimentació de Manresa i disposin de tots els permisos pertinents.

Un cop l’establiment hagi presentat la sol·licitud, el procés començarà amb una primera visita informativa i d’assessorament, on es passarà el protocol i s’informarà a l’equip de l’establiment quins són els punts que han de millorar per arribar a la puntuació mínima necessària per obtenir el certificat. Posteriorment, se’ls oferirà una formació col·lectiva gratuïta per ajudar-los a implementar i corregir les deficiències detectades.

Posteriorment, entre 2 i 4 setmanes després de la formació, es farà la visita de verificació, on l’establiment obtindrà la puntuació en diferents aspectes, com ara la neteja de la cuina, del magatzem, de la barra, dels vestuaris, de la zona de recepció de mercaderies, de les càmeres de refrigeració i dels congeladors. També es puntuaran aspectes com les temperatures, la preparació d’aliments, la descongelació, la desinfecció de vegetals, els processos d’autocontrol i els coneixements del personal. Si la puntuació no assoleix el nivell fixat per concedir el segell de qualitat, es denegarà i s’informarà el restaurant dels punts a millorar.

En cas que l’establiment sí que assoleixi els estàndards fixats (complir el 80% dels punts considerats claus i com a mínim el 70% de la resta d’ítems del protocol), se li atorgarà el nou distintiu de qualitat sanitària. També se li farà arribar l’sticker amb el logo per fixar en un lloc visible des de l’exterior de l’entrada de l’establiment. L’acreditació del segell tindrà una validesa d’un any des de la seva obtenció.

Aquest projecte cerca la qualitat màxima en la seguretat alimentària dels establiments de restauració participants i, per tant, és totalment independent de les inspeccions sanitàries ordinàries que es realitzen a locals i establiments de la ciutat per comprovar que compleixen la normativa vigent en matèria sanitària.

Els establiments de restauració que aconsegueixin el segell de qualitat sanitària tindran com a avantatge reconeixement i prestigi davant dels clients; participació en els actes locals de promoció del segell; formació especialitzada; anar per davant en les inspeccions oficials sabent que compleixen les normatives vigents, i cohesionar l’equip de treball per un objectiu comú beneficiós per a tot l’establiment.

La seguretat higiènico-sanitària dels establiments és un valor a l’alça en l’actualitat arran de la pandèmia de la Covid-19, que ha fet prendre consciència de la importància en les mesures aplicades en la manipulació dels aliments o productes, des de la seva preparació fins al servei, neteja de mans, espais i estris, ventilació-separació, traçabilitat...

Documents relacionats

  • imagen