El govern municipal de l'Ajuntament de Manresa ajorna la modificació dels usos del Parc Tecnològic per aconseguir un major consens

L’equip de govern deixarà sobre la taula el dictamen del Ple d'avui que preveia una flexibilització dels requeriments per afavorir la instal·lació de noves empreses al Parc després de 10 anys de vigència de les condicions actuals. La proposta es debatrà el 2 de febrer en una reunió del Pacte de Ciutat  per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Social.

El govern municipal retirarà del Ple d’aquest vespre la proposta per modificar el conveni urbanístic pel desenvolupament el Parc Tecnològic de la Catalunya Central i flexibilitzar els usos admesos en aquest espai, que tenia previst presentar amb l’objectiu d’afavorir la implantació de noves empreses. L'equip de govern ha adoptat aquesta decisió davant dels dubtes plantejats i d’algunes reticències expressades sobre l’abast de les modificacions previstes, i ha anunciat que farà els pasos necessaris per obtenir el màxim consens possible en relació a aquesta proposta, com ha fet en la resta de projectes de ciutat que ha plantejat durant aquest mandat.

La proposta per flexibilitzar les condicions per a la implantació d’activitats era una petició expressa del Consorci Parc Central per intentar revitalitzar aquest espai, canviant les condicions d’un conveni que es va signar en plena expansió econòmica -el 2005- quan al territori existien unes expectatives molt altes sobre la capacitat d'atracció del naixent parc tecnològic manresà. El govern municipal ha anunciat també que exposarà detalladament els termes d’aquestes modificacions en la reunió del Pacte de Ciutat  per a la Promoció Econòmica i la Cohesió Social, que es farà el próxim 2 de febrer.

El portaveu del govern, Antoni Llobet, ha manifestat que “hem demostrat que la nostra manera de treballar pel bé de Manresa és actuar des de la concertació i des de la col·laboració, i no des de la confrontació”. En aquesta línia, ha convidat a tots els agents implicats en la promoció econòmica de la ciutat, i especialment als grups municipals, a fer les seves aportacions "de manera constructiva i positiva, sumant elements favorables a un projecte clau per al desenvolupament econòmic de la ciutat com és el Parc Tecnològic de la Catalunya Central".