El PECT BAGESS exposa els projectes que estan en marxa per millorar l’atenció a la dependència i a la cronicitat després d’un any de feina

Coordinat per l’Ajuntament de Manresa i compartit per diverses entitats que operen a la comarca en l’àmbit sociosanitari (Althaia, Ampans, Eurecat, la FUB, IDIAP – ICS i Sant Andreu Salut), el projecte té l’objectiu de millorar la qualitat de vida i l’afavoriment de la inclusió social del col·lectiu de persones amb dependència i malalties cròniques. A la vegada, la iniciativa busca impulsar la transformació del sector a través de la recerca i la implementació de solucions digitals. El PECT BAGESS compta amb un pressupost total de 2.762.752,70 euros i una subvenció provinent de la Generalitat de Catalunya d’1.381.376,35 euros. Aquest matí, s’han mostrat els projectes que s’estan desenvolupant a través d’aquest programa.

imagen

La sala d’actes de l’Hospital de Sant Joan de Déu ha acollit aquest migdia l’acte de balanç del primer any del PECT BAGESS (Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial Big Data, Analytics, Gestió i Estratègia en Salut i Social), una iniciativa coordinada per l’Ajuntament de Manresa i compartida per agents del territori de l’àmbit sociosanitari que va començar a caminar el maig del 2021 amb un doble objectiu. Per una banda, millorar la qualitat de vida i afavorir la inclusió social del col·lectiu de persones amb dependència i malalties cròniques, en una comarca, la del Bages, que té un alt índex d’envelliment i sobreenvelliment. De l’altra, impulsar la transformació econòmica i la transició digital del sector sociosanitari de la comarca —tant públic com privat— per fer-lo més competitiu, sostenible, resilient i amb una ocupació de qualitat.

 

El projecte compta amb pressupost de 2.762.752 euros i una subvenció d’1.381.376 euros, procedent de la Generalitat de Catalunya. Ha estat impulsat per un partenariat de set entitats sòcies —que són les que reben finançament per executar accions concretes—, més quatre entitats col·laboradores, que donen suport a la proposta. Les entitats sòcies són l’Ajuntament de Manresa, Sant Andreu Salut, Fundació Althaia, Eurecat, l’Institut Català de la Salut (ICS) – Catalunya Central —a través de l’Institut Universitari d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol— la Fundació Universitària del Bages (FUB) i la Fundació Ampans. Hi col·laboren el Consell Comarcal del Bages, la Unió Consorci Formació, l’Associació Catalana d'Entitats de Base Associativa i la Fundació TIC Salut Social.

 

En l’acte d’aquest migdia, les institucions que estan desenvolupant projectes han mostrat els seus avenços després d’un any de feina, a través de línies d’actuació enfocades a la creació d’eines tecnològiques i nous models d’assistència que beneficiïn les persones dependents i amb malalties cròniques, les seves famílies i el personal sanitari i social que els atén, així com tot l’ecosistema que es genera al seu entorn. Abans de l’inici de l’acte, els representants de les institucions participants en el projecte, juntament amb l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, s’han fet una fotografia de família davant de l’Hospital de Sant Joan de Déu.

 

 

Telemedicina per a pacients crònics

 

El centre tecnològic Eurecat i la Fundació Althaia estan col·laborant estretament en el disseny d’una plataforma de telemedicina orientada a pacients amb patologies cròniques, sobretot gent gran. S’han escollit dos casos d’ús per fer seguiment de dues patologies cròniques diferents. Per una banda, els trastorns mentals i, per l’altra, la cardiopatia isquèmica. En aquest últim cas, la plataforma serà per fer seguiment d’un programa de rehabilitació cardíaca. A través d’aquesta eina, el pacient podrà obtenir informació sobre el seu procés de salut, tenir a l’abast recursos d’educació sanitària i també reportar dades sobre el seu estat de salut per evitar descompensacions relacionades amb la seva patologia crònica.

 

 

Una aplicació perquè el pacient sigui més autònom


La Fundació Ampans està desenvolupant una aplicació mòbil que permetrà a les persones dependents, en situació de discapacitat o envelliment, disposar d’un canal de comunicació directa que les ajudi a ser més autònomes i les faci menys dependents. El projecte compta amb la col·laboració d’una consultora estratègica que ha ajudat a detectar les necessitats de les persones que en seran potencialment usuàries. Conjuntament amb elles, a través de tallers de cocreació, s’han definit les funcionalitats i l’arquitectura de la futura aplicació.

 

La nova App facilitarà un repositori de serveis de professionals adreçats i especialitzats per donar solució a persones dependents, i disposarà d’una biblioteca de recursos audiovisuals informatius que donarà suport en la gestió dels reptes més rellevants de cada col·lectiu, així com un llistat amb activitats de lleure adaptades. També disposarà d’una àrea privada, adreçada principalment als familiars de les persones usuàries, que permetrà comunicar-se directament amb els equips d’atenció directa i treballadores socials de l’entitat, que rebran notificacions sobre incidències de salut, podran consultar la documentació i fitxa mèdica en casos d’urgència, i rebran informació d’activitats o imatges dels seus familiars.

 

 

Un Observatori de la Dependència i la Cronicitat al Bages


Sant Andreu Salut lidera la creació de l’Observatori de la Dependència i la Cronicitat del Bages, que té com a objectiu tenir un coneixement acurat i actualitzat de les necessitats en salut i social de la població a la comarca. Està dissenyat per atendre totes les veus que es generen al voltant de la persona dependent i/o crònica, facilitant informació, contacte i punts de trobada.

 

A la seva web, s’hi podrà trobar informació general (estadístiques, informes, bibliografia de lectura i de consulta i enllaços a altres entitats generadores de continguts) i informació especialitzada, a través de grups de recerca. També permetrà conèixer i contactar amb els diferents proveïdors de serveis adreçats a persones amb dependència i cronicitat, així com amb entitats i associacions que hi donen suport.

 

 

Anàlisi estadística de la dependència i la cronicitat

 

L'IDIAP Jordi Gol - ICS Catalunya Central està impulsant un laboratori d'estadística d'anàlisi de la dependència i cronicitat del Bages, a partir d'una base de dades que permeti recollir i analitzar la informació més rellevant dels diferents entorns que hi incideixen (salut, social, econòmic i d'entorn). En el marc global del projecte, s'encarregarà de combinar les dades procedents de les diverses entitats proveïdores d'informació, aportant un identificador únic que permeti determinar que la persona a qui fan referència les dades és la mateixa. Les dades seran pseudoanonimitzades pel seu tractament, anàlisi i distribució en forma d'informe o altres productes i serveis requerits i desenvolupats per les necessitats de la resta d'actors implicats.

 

Actualment, s'ha assolit l'anàlisi necessària del marc legal per compartir les dades entre entitats, comptant amb diversos informes jurídics i l'aprovació per part de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Partint d'aquesta base, s'ha treballat la fonamentació jurídica de la base de dades per fer efectiva la seva creació, pendent d'aprovació per part del Comitè Ètic d'Investigació de l'IDIAP Jordi Gol.

 

 

Més línies d’actuació


Althaia també està treballant en la implantació d’una eina de missatgeria interna que garanteixi la seguretat i confidencialitat de les dades, i en el desplegament de solucions que utilitzin la intel·ligència artificial. Un exemple és la implantació del Business Intelligence, una eina que converteix la gran quantitat de dades de l’hospital en un quadre de comandament que permet monitoritzar indicadors de l’hospital amb informació sobre el què ha passat, el què està passant i el què passarà.

 

Per la seva banda, la Fundació Universitària del Bages està desenvolupant la plataforma d’emprenedoria en el sector salut i social ‘eHealthinking’, l’objectiu de la qual és accelerar l’arribada al mercat d’idees de negoci en aquest àmbit. La plataforma ha organitzat un programa de formació per a 12 emprenedors, durant el 2021, i n’està preparant una nova edició per a aquest any. La FUB també ha impulsat la xarxa de ‘Business Angels de Manresa-Bages’, que es va constituir l’octubre passat, integrada per un grup de 17 empresaris compromesos amb el desenvolupament econòmic i social de la comarca. El seu objectiu és oferir suport econòmic i acompanyament a projectes empresarials de l’àmbit de la salut i social.

 

Finalment, Eurecat també està desenvolupant tecnologia i estratègies d’hàbits saludables i nutrició personalitzada, i posa en pràctica eines de vigilància tecnològica per a la innovació aplicada a l’ecosistema.

Documents relacionats

  • imagen