L’Ajuntament de Manresa inicia una campanya per donar a conèixer els serveis i recursos adreçats a les persones majors de 65 anys o en situació de dependència i discapacitat

L’àrea de Serveis Socials unifica l’atenció a l’Ateneu Les Bases, on està ubicat l’Equip d’Atenció a les Persones Grans, a la Dependència i a la Discapacitat, una finestreta única que té l’objectiu d’oferir informació, suport i acompanyament social a aquest àmbit de població. Són serveis i recursos adreçats a persones que necessiten suport per a les tasques quotidianes.

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat una campanya per donar a conèixer els serveis i els recursos municipals que l’àrea de Serveis Socials posa a l’abast de les persones majors de 65 anys o en situació de dependència i discapacitat, i que necessiten suport per a les tasques quotidianes, com el servei d’ajuda a domicili, la teleassistència, el servei de transport adaptat o el servei d’àpats a domicili, entre altres.

A la vegada, l’àrea de Serveis Socials ha unificat l’atenció per aquest tipus de demandes a l’Ateneu Les Bases, on està ubicat l’Equip d’Atenció a les Persones Grans, a la Dependència i a la Discapacitat, una finestreta única que té l’objectiu d’oferir informació , suport i acompanyament social  a aquest àmbit de població. També s’hi pot demanar assessorament sobre la Llei de la Dependència, per tal de saber si s’hi té dret i a quins serveis i/p prestacions es poden acollir les persones interessades.

L’atenció a l’Ateneu Les Bases es realitza de 9 a 14 hores de manera personalitzada (s’hi pot anar en bus amb les línies L2 i L8). A banda, també es realitzen sessions grupals informatives un cop al mes, al mateix Ateneu Les Bases, i també als diferents barris de la ciutat .

Els serveis i recursos, un a un

El Servei Municipal d’Ajuda a Domicili (SAD) ofereix suport personal, atenció i ajuda a persones que viuen soles o amb altres persones que també precisen aquesta atenció, en aspectes com la higiene personal, el control de la medicació i en els moments en els quals la persona s’ha de llevar, vestir i enllitar, oferint sempre també suport personal i familiar.

El Servei de Teleassistència Municipal ofereix un canal de comunicació directe entre les persones que poden estar en una situació de risc (per edat, fragilitat o dependència) i els professionals que les han d’atendre. Es porta a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona, i hi tenen prioritat les persones majors de 80 anys. El servei permet donar una resposta assistencial ràpida si es viu una situació d’emergència. També es realitzen trucades periòdiques per saber com està la persona usuària, fent a la vegada un seguiment preventiu. Hi ha la possibilitat d’afegir a aquest servei altres dispositius de seguretat, com ara detectors de fum, gas i foc, i detectors d’inactivitat.

El Programa Xec Servei és un ajut econòmic en forma de val de descompte per ajudar a cobrir necessitats. Dona suport en la neteja del domicili, compra i elaboració d’àpats, desplaçaments i suport personal.

El Servei Municipal d’Àpats a Domicili atén mancances d’autonomia personal respecte de l’alimentació de persones grans, amb dependència o discapacitat, prevenint així situacions de crisi i de deteriorament, o de disminució de la qualitat de vida. S’ofereix un àpat diari equilibrat i adequat a les dietes de cadascú.

El Programa d’Arranjaments d’Habitatges per a la Gent Gran està pensat per a persones grans amb mancances en l’autonomia personal i amb pocs recursos econòmics. Es porta a terme amb el suport de la Diputació de Barcelona. El servei ofereix ajuda en la realització de reformes bàsiques, principalment en banys i cuines, per tal de garantir l’accessibilitat i la seguretat. També ofereix ajuda en la instal·lació d’elements tècnics, com els de desplaçament, de llit o per a la comunicació.

El Servei Municipal de Transport Adaptat facilita el transport a persones amb dificultats de mobilitat. Ofereix acompanyament en els trasllats als serveis socials o als centres de dia per a persones grans o  en situació de discapacitat.

Pel que fa a la Llei de la Dependència, en funció del grau atorgat es pot tenir dret als següents serveis i/o prestacions:

a)      Prestació de cuidador no professional.

b)      Servei d’Atenció a Domicili.

c)       Centre de Dia.  Opcions de diferents jornades i dies.

d)      Residències.

e)      Prestació vinculada a l’Assistent Personal (pendent de la nova legislació). Acompanyament i suport personal.

 

Una campanya molt gràfica

Per donar a conèixer els serveis, l’Ajuntament de Manresa ha editat un vídeo que explica els serveis i recursos municipals, un a un. El vídeo es distribuirà a les associacions de veïns i a les entitats del sector interessades. També se’n farà difusió a través dels canals de comunicació de l’Ajuntament de Manresa i dels mitjans de comunicació locals i comarcals.

*El podeu veure en aquest enllaç.

Documents relacionats

  • imagen
  • imagen