S’obre la convocatòria dels ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric

Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre. Els ajuts van destinats a activar l’obertura d’establiments nous i també a impulsar negocis ja existents amb la voluntat d’evitar que hagin de tancar.

imagen

L’Ajuntament de Manresa, a través del Centre de Desenvolupament Empresarial (CEDEM), ha obert la convocatòria dels ajuts destinats a fomentar la dinamització econòmica del Centre Històric, concretament els barris Remei, Escodines i Barri Antic. Les sol·licituds es poden presentar fins al 30 de setembre.

 

Els ajuts —que es divideixen en tres línies— van destinats a activar l’obertura d’establiments nous i també a impulsar negocis ja existents amb la voluntat d’evitar que hagin de tancar. Limport total a percebre, amb independència de les línies a les quals s’hagi presentat, serà de 3.000 euros. Podeu presentar les sol·licituds en aquest enllaç

 

Hi ha tres línies:

  • Ajut per inici d’activitat: El concepte subvencionable serà la formalització d’un contracte d’arrendament o d’un dret d’ús d’immobles, situats dins del Centre Històric, els quals estiguessin anteriorment desocupats, per al desenvolupament d’una nova activitat econòmica. Els beneficiaris/àries serà la persona titular de la nova activitat econòmica, que sigui emprenedora i que vulgui iniciar un projecte empresarial o negoci al centre Històric de Manresa. A més, la nova activitat econòmica haurà d’haver-se iniciat a partir del dia 1 d’octubre de 2021 (dia 1 inclòs). La quantia de la subvenció equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 mensuals.  
  • Ajut per realització d’obres: Els conceptes subvencionables seran les inversions per obres de reforma i adequació del local situat al Centre Històric, on s’allotgi una nova activitat econòmica, en especial les que facin referència a eficiència energètica, mobilitat, patologies estructurals greus, seguretat i accessibilitat, millora de façana o ampliacions, entre altres. Els beneficiaris/àries serà la persona promotora de l’obra, tant si es tracta del/de la propietari/ària de l’immoble com del titular de l’activitat. A més, la inversió mínima subvencionable haurà de ser de 2.000 euros, disposar del corresponent permís municipal d’obres i que al local hagi començat una nova activitat econòmica a partir del dia 1 d’octubre (dia 1 inclòs). La quantia serà l’import equivalent al 75% de la inversió acreditada.
  • Ajut per traspàs de negocis preexistents: El concepte subvencionable serà la formalització de la transmissió d’una activitat en funcionament al Centre Històric, entre la persona empresària i la persona reemprenedora. Els beneficiaris/àries serà la persona reemprenedora que mitjançant la formalització d’un traspàs doni continuïtat a un projecte empresarial o negoci instal·lat al Centre Històric. A més, aquest traspàs s’ha d’haver produït a partir del dia 1 d’octubre de 2021 (dia 1 inclòs). La quantia en el cas que l’activitat s’allotgi en règim d’arrendament del local, equivaldrà a la renda de tres mensualitats (exclòs l’IVA i l’IRPF), amb un topall màxim de 5,00 €/m2 mensuals. 

 

Per a més informació podeu consultar la web Ajuts Centre Històric 2022. Per a qualsevol consulta o dubte us podeu posar en contacte amb CEDEM, Centre de Desenvolupament Empresarial, a través d’aquest correu electrònic cedem@ajmanresa.cat. A l’assumpte del correu especifiqueu el següent: “Ajudes negocis CH”.

Documents relacionats

  • imagen