L’Ajuntament de Manresa participa en un projecte de la Generalitat per millorar l’accessibilitat i la seguretat de les dones i les persones no binàries a l’espai públic

Els dies 2 i 9 de novembre, a les 18 h, s’ha organitzat una sessió de treball i una marxa de dones i persones no binàries per explorar possibles espais que generen inseguretat a la ciutat. Les inscripcions per participar-hi es poden fer al correu siad@ajmanresa.cat o bé trucant al 93 875 23 10

 

imagen

L’Ajuntament de Manresa participa en el projecte “Urbanisme, Seguretat i Gènere: proposta per a la transformació de l’espai públic. L’accessibilitat i l’habitabilitat com a elements bàsics per ampliar el dret de les dones a la ciutat”, que impulsa el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i que es desenvoluparà en diverses ciutats catalanes. A Manresa, s’hi han implicat diverses regidories: Feminismes i LGTBI; Qualitat Urbana, Via Pública i Ciutat Intel·ligent; Seguretat Ciutadana, i Urbanisme i Mobilitat.

El projecte persegueix l’objectiu d’augmentar la seguretat en relació amb l’espai públic, posant especial èmfasi en les dones mitjançant l’enfortiment de les eines que es disposen per millorar l’espai públic. Amb aquesta finalitat, es treballarà en tres línies: ampliar el coneixement i la conscienciació entorn del paper de l’urbanisme per la societat, disposar d’una diagnosi sobre seguretat amb perspectiva de gènere que proporcioni eines per al disseny de polítiques públiques de seguretat  i crear xarxa amb actors socials i institucionals.

La proposta de treball inclou una anàlisi del mapa social i institucional de cadascun dels municipis que participen en el projecte. També es faran sessions formatives per al personal tècnic municipal, a càrrec del Col·lectiu Punt 6, una cooperativa amb trajectòria i experiència en l’àmbit del gènere i l’urbanisme, i s’iniciaran marxes exploratòries a diversos municipis de Catalunya, un dels quals és Manresa.  A mesura que s’aniran fent aquestes marxes, es farà un buidatge de la informació i s’elaboraran les primeres conclusions. Paral·lelament, el Col·lectiu Punt 6 confeccionarà un informe final de cada marxa exploratòria, detallant el desenvolupament de la marxa, les principals aportacions que s’hi han fet i les conclusions.

Quan s’hagin fet totes les marxes, es redactà la primera versió de la Guia de Consells i Recomanacions, que serà debatuda conjuntament amb totes les dones participants de les marxes que vulguin assistir-hi, les quals podran revisar la feina feta i les conclusions, així com aportar el que considerin. Després, es redactarà la guia final.

Per acabar, tot el material formatiu i la guia seran enviats a les administracions catalanes i es farà una sessió de presentació de caràcter institucional.

  

Marxa exploratòria de dones a Manresa  

En el marc d’aquest projecte, a Manresa s’han organitzat dues sessions de treball per a dones i persones no binàries per explorar possibles espais que generen inseguretat. Les sessions se celebraran la setmana vinent, els dies 2 i 9 de novembre, a les 18 h, al Centre Cultural del Casino. La primera serà de treball i en la segona es realitzarà la marxa exploratòria. Les inscripcions per participar-hi es poden fer al correu siad@ajmanresa.cat o bé trucant al 93 875 23 10. S’ofereix servei de canguratge per infants de 3 a 12 anys sota inscripció prèvia.

Les marxes exploratòries consisteixen en recórrer un barri o un entorn urbà concret amb un grup reduït de dones, amb l’objectiu de reconèixer i analitzar quins elements físics i socials condicionen la seva percepció de seguretat.  La marxa valora el coneixement que tenen les dones veïnes relacionat amb el lloc on viuen, on es relacionen o on es mouen, alhora que valora la seva participació activa en el disseny i la transformació urbana.

 

Documents relacionats

  • imagen