Avui entra en vigor l’estat d’alerta per sequera a Manresa

Aquesta setmana s’ha reunit el Comitè Municipal de Sequera de Manresa, format per l’Ajuntament de Manresa, la Junta de la Séquia i Aigües de Manresa, per fer el seguiment de la situació actual. L’estat d’alerta no comporta restriccions en l’aigua de boca, però es continua recomanant un esforç per minimitzar-ne el consum.


imagen

Aquest divendres ha entrat en vigor l’estat d’alerta per sequera en l’àmbit Ter-Llobregat decretat pel govern català, que afecta la ciutat de Manresa. Davant de la situació actual, aquesta setmana s’ha reunit el Comitè Municipal de Sequera de Manresa —format per membres de l’Ajuntament de Manresa, de la Junta de la Séquia i d’Aigües de Manresa— que té com a objectiu principal fer el seguiment de la sequera i donar una resposta concreta i efectiva per a cada escenari.

 

Tal com estableix el Pla Especial d’Actuació en situació d’Alerta i Eventual Sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), en aquesta fase d’alerta les restriccions limiten l’aigua en l'ús agrícola i industrial, i en parcs, jardins i espais lúdics, com ara piscines o fonts. No afecten, però, l’aigua de boca, ja que la dotació d’aigua màxima a lliurar se situa en un límit de 250 litres per habitant i dia, molt per sobre de la dotació habitual d’un mes de desembre, que està en 180 litres per habitant i dia. Tot i això, es recomana a la ciutadania un esforç per minimitzar el consum d’aigua, i així evitar-ne l’agreujament de les reserves.

 

Reg públic i privat


El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l'horari de menor insolació. La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable, adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. Cal evitar el reg durant moments de pluja, ja sigui utilitzant sensors automàtics o mitjançant altres formes de supervisió del reg. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 metres cúbics per habitant i mes.

 

El reg dels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana. L’ACA recomana com a pauta d’alternança que els habitatges amb numeració parella o sense numeració reguin els dimecres i els dissabtes, i els que tinguin numeració senar els dijous i els diumenges.

 

Piscines


La utilització d'aigua per l'ompliment de piscines queda limitada al reompliment parcial de piscines que disposin d'un sistema de recirculació de l'aigua, en les quantitats indispensables per reposar les pèrdues d'aigua per evaporació i neteja de filtres i per garantir la qualitat sanitària de l'aigua, i al primer ompliment de piscines de nova construcció. En els centres educatius, es permet l'ompliment complert o parcial de piscines desmuntables de capacitat inferior a 500 litres destinades al bany d'infants.

 

Neteja de carrers i mobiliari urbà


Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió. Els serveis municipals han de realitzar la neteja amb la mínima despesa d'aigua indispensable i prioritzant, quan sigui possible, l'ús d'aigua no procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable.

 

Neteja de vehicles


La neteja de qualsevol tipus de vehicle queda limitada als establiments comercials dedicats a aquesta activitat que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua. Fora dels establiments comercials, es permet únicament la neteja dels vidres, miralls, retrovisors, llums i plaques de matrícula mitjançant l'ús d'esponja i galleda. També es permet la neteja de vehicles fora d'establiments comercials si és necessari per a mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Dintre d'aquesta categoria s'inclouen els vehicles de transport de menjar, transport d'animals (vius o morts), ambulàncies, vehicles mèdics i transport de medicaments, així com els vehicles de transport de residus. En qualsevol cas, la neteja es farà amb la mínima utilització d'aigua possible.

 

Fonts ornamentals


Queda prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d'ús estètic de l'aigua. Com a excepció a l'anterior, en llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, es permet el mínim ús de l'aigua imprescindible pel manteniment de la mateixa. En qualsevol cas s'ha d'estudiar i, si és viable, s'ha de realitzar el trasllat i/o la concentració de la vida aquàtica afectada a aquell entorn que n'asseguri la màxima supervivència amb el mínim consum d'aigua.

 


Eliminació de pols a l’aire


Es prohibeix la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.

 

Granges


L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries, i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

 

Mesures d’estalvi d’aigua


Els períodes de sequera que ha viscut Catalunya han consolidat la cultura de l’estalvi d’aigua. En moments com en el que ens trobem, va bé recordar algunes bones pràctiques que ens ajudaran a no malgastar aquest recurs:

  • Tancar l’aixeta mentre no es fa servir, reparar-la si perd aigua i instal·lar dispositius que en redueixin el cabal.
  • Omplir amb l’aigua freda un recipient mentre no surt calenta i així poder aprofitar-la per altres usos, com regar les plantes.
  • Utilitzar els programes d’estalvi dels electrodomèstics.
  • Posar una o dues ampolles plenes de sorra dins la cisterna del vàter si el dipòsit no és de doble descàrrega

En aquest enllaç trobareu més accions que podeu portar a terme en el vostre dia a dia per reduir el consum: https://www.aiguesmanresa.cat/nosaltres/responsabilitat-social/#bon-us-aigua

Documents relacionats

  • imagen