La inversió al riu supera el milió d'euros des de l'aprovació del Pla Estratègic del Cardener i es doblarà aquest 2023

La dotació d’un pla específic per al riu ha permès destinar 1.020.000 euros els darrers dos anys en actuacions com l’enderroc de la Carpa del Riu, la reurbanització de l’entorn i la restauració del Pont Nou, entre d’altres. Aquest 2023 la inversió prevista encara serà més gran, d’1,8 milions d’euros, procedents dels fons Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), la qual cosa permetrà continuar avançant en les intervencions previstes en el Pla Estratègic del Cardener 2030.

imagen

El Pla Estratègic del Cardener 2030, aprovat per l’Ajuntament de Manresa l’any 2021, avança a bon ritme, després que en els darrers dos anys s’hagi pogut destinar més d’1 milió d’euros en diverses actuacions entorn del riu, 820.000 euros dels quals només el 2022. Aquest any 2023, a més, es preveu que s’hi destinin 1,8 milions d’euros procedents dels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), un import, doncs, que pràcticament doblarà la inversió dels darrers dos anys.

El pla, que es va aprovar per unanimitat, marcava les principals línies a seguir fins al 2030 per aconseguir la transformació del riu al seu pas per Manresa.  El document abordava per primera vegada el curs fluvial en la seva globalitat (biodiversitat, usos, connectivitat, patrimoni i educació ambiental) i la seva relació amb la ciutat. Un dels compromisos del govern municipal va ser fer-ne balanç anual, tot explicant les millores assolides l'any anterior i els projectes previstos per a l'any següent.

L’esforç fet a partir de l’aprovació de pla ha estat important, i així ho determinen les xifres.  Els anys 2018 i 2019, abans del pla, l’actuació anual consistia bàsicament en el desbrossament de canyes i en activitats de sensibilització ambiental. La diagnosi del Cardener feta l’any 2018 va servir de base tècnica per iniciar el procés de participació del pla, que va començar l’any 2019 i es va allargar durant el 2020.

El 2020 es van dur a terme dues actuacions estratègiques per la connexió de Manresa amb la seva Anella Verda a través del riu: la construcció del gual del Cardener i de la passera de can Poc Oli, que donen accés a la riera de Rajadell i al sud-oest del municipi en general.  Els diners dedicats al riu aquell 2020 van ser 78.000 euros.

820.000 euros d’inversió l’any 2022

A partir del 2021 la inversió s’ha multiplicat. Entre el 2021 i el 2022 hi ha hagut una inversió d’1 milió d’euros entorn del Cardener (200.000 euros l’any 2021 i 820.000 l’any 2022), que ha permès enderrocar la Carpa del Riu, reurbanitzar l’entorn i fer-lo més accessible, tot creant un passeig continu entre el pont de sant Francesc i la rotonda del Mil·lenari.

En aquest període, a més, s’han fet accions per millorar l’entorn dels Panyos, el parc Vidal i Pont Nou, amb la retirada de canyes i acàcies de l’entorn i la plantació de vegetació de ribera, la creació d’un espai per a gossos i la restauració del Pont Nou. També s'ha reforçat la connectivitat amb Sant Joan de Vilatorrada, tot millorant l'accessibilitat i seguretat d'un tram del camí de vora el riu. Finalment, s’ha fet un nou sistema de retenció de sòlids en el sobreeixidor de sota la Seu per impedir que les tovalloletes i altres deixalles anessin a parar al riu en cas de pluges intenses.

D’altra banda, la gestió sostenible de la jardineria en l’entorn del Cardener ha permès també la recuperació espontània de la vegetació de ribera, amb el naixement de centenars de nous plançons, majoritàriament àlbers, i la presència de més flors i llavors que donen aliment a ocells i insectes.

Per observar els canvis que es produeixen a llarg termini, s’ha iniciat un seguiment de la millora de la biodiversitat al parc del Cardener i s’ha continuat la instal·lació i seguiment de caixes niu en aquest entorn. Una part de col·locació de caixes s’ha fet en el marc d’un programa d’educació ambiental a les escoles que s’ha fet per primera vegada, amb 20 tallers en què han participat 850 alumnes.

Un 40% del cost de les actuacions ha estat finançat a través de subvencions de l’Agència Catalana de l’Aigua en (per temes de custòdia fluvial) i del fons Next Generation, en el cas de la restauració del Pont Nou.

Actuacions previstes aquest 2023

Durant el 2023, es faran diverses actuacions finançades amb 1,8 milions d’euros del fons Next Generation, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), corresponents als projectes de renaturalització del riu Cardener vinculats al Pla de Sosteniblitat Turística en Destinació (PSTD) i de recuperació del patrimoni d'ús turístic.

En concret, es procedirà a la retirada de l’aparcament de l’antiga discoteca de Can Poc Oli; l’arranjament de l’esllavissada del Passeig del Riu (a la vora del Pont Vell); l’allargament de la passera entre el Pont de la Reforma i el Pont Vell (al marge dret del riu); la millora de l’entorn de Sant Marc, la connexió del camí de la Font de Fans amb la Creu del Tort, i la retirada de canyes i plantació de vegetació de ribera en el tram de riu que va des del centre de la ciutat fins a la riera de Rajadell, en el marge esquerre del riu. També es desenvoluparà l’última fase de transformació de l'espai de la Carpa del riu i el parc Josep Vidal, amb la plantada d'arbres i la consolidació d'un itinerari a prop del riu.

D’altra banda, el ple del passat mes de desembre va sol·licitar una subvenció de 3 milions d’euros de la convocatòria del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per a actuacions de renaturalització i resiliència, que es destinarien a millores en la biodiversitat, en la qualitat de l’aigua que va a parar al riu, en la connectivitat entre la carretera de Cardona i el parc del Cardener, en la millora de la connectivitat del camí que ressegueix el riu i en l’enderroc de l’antiga discoteca de Can Poc Oli.

Actuacions en cinc línies estratègiques

El Pla Estratègic del Cardener té l’objectiu de conservar i millorar l'estat ecològic i la biodiversitat del riu Cardener, tant com sigui possible, tenint en compte les activitats socioeconòmiques actuals però, alhora, cercant una certa consonància amb les dues directives europees amb una influència essencial en l’àmbit fluvial i de les zones humides: la Directiva Hàbitats i la Directiva Marc de l’Aigua.

El pla està estructurat en cinc línies estratègiques: recuperar la biodiversitat de l’àmbit fluvial; establir diferents intensitats d’usos en funció del tram del riu; recuperar la connectivitat i accessibilitat al riu; mantenir i protegir el patrimoni històric; i divulgar els valors naturals, patrimonials i ambientals del riu i la seva riba.

Prop de 20 milions dels Next Generation per a Manresa

En total, els fons Next Generation rebuts fins ara a Manresa sumen 19.764.035,65 euros:

-Subvenció per recuperar el patrimoni històric d’ús turístic del Camí Ignasià (2.713.815,73 euros).

-Subvenció per millorar la qualitat i l’atractiu turístic de la ciutat a partir del seu paper com a destinació final del Camí Ignasià (2.500.000 euros).

-Subvenció per promoure el transport públic i la mobilitat sostenible (2.366.050,15 euros).

-Subvenció per projectes de modernització i digitalització de l’administració municipal (291.079,54 euros).

-Subvenció per rehabilitar habitatges amb criteris d’eficiència energètica (8.223.753 euros).

-Subvenció PIREP Línia 1 per rehabilitar edificis públics (3.669.337,23 euros).(*) Fotografia: Actuació de manteniment a la llera del riu Cardener feta recentment

Documents relacionats

  • imagen