L'Oficina d'Activitat Econòmica de l'Ajuntament obté una alta valoració en un estudi de la Diputació de Barcelona

Manresa està entre les ciutats que ofereixen serveis de qualitat a l’hora de facilitar i agilitar la tramitació administrativa necessària per a la creació d’empreses.

imagen

L’Oficina d’Activitat Econòmica de l’Ajuntament de Manresa ha obtingut una valoració molt positiva pel treball que està re alitzant per facilitar i agilitar la tramitació necessària per a la creació d’empreses. Aquesta és una de les principals conclusions d’un estudi de la Diputació de Barcelona per analitzar la gestió de les anomenades Finestretes Úniques Empresarials (FUE) a diferents poblacions de la província.

Aquesta valoració corrobora l’excel·lent nota qualitativa de 8,51 punts que va obtenir en una enquesta interna de control de qualitat realitzada el juliol de 2014 a les Oficines d’Atenció Econòmica (OAE) i d’Atenció al Ciutadà (OAC).

A banda de Manresa, que va posar en marxa el servei l’any 2011, s’ha fet un anàlisi dels serveis que estan realitzant ciutats com Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Castellbisbal, Gavà, Rubí, Terrassa, Castelldefells, Viladecans, Cardedeu o Santa Coloma de Gramanet, alg unes de les quals estan en procés d’implantació en aquests moments.

L’estudi realitzat a través de visites als punts d’informació analitzava els àmbits i actuacions associades al procés d’implantació de les FUE, les característiques de les Finestretes úniques i els resultats d’acord amb els indicadors d’activitat i d’impacte.

Segons el treball de la Diputació, Manresa, Rubí, Sabadell i Terrassa són de les ciutats que disposen d’un model de FUE més avançat i destaquen en el treball de coordinació entre departaments per garantir una gestió més eficient. Així mateix, Manresa i Sabadell són les ciutats que destaquen en l’àmbit tecnològic, ja que ofereixen l’ús d’un sistema d’informació integrat entre els departaments implicats (gestor d’expedients compartit; consulta en línia de l’expedient en tràmit; interoperabilitat amb altres administracions i un portal virtual específic per a les empreses.

Pel que fa al catàleg de serveis, Manresa i Terrassa són els únics ens locals que gestionen tots els tràmits analitzats com són les comunicacions prèvies, les declaracions responsables, les llicències ambientals, les llicències recreatives i d’espectacles, llicències d’obres, canvis de nom, ocupacions de la via pública i mobilitat, autoritzacions sanitàries i el cobrament de taxes.

L’estudi també informa que Manresa està incorporada a la xarxa de punt PAE (Punt d’Atenció a l’Emprenedor) impulsada pel Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i que permet la constitució d’empreses de forma telem àtica i gratuïta. 

Documents relacionats

  • imagen