Ciutadans voluntaris ja treballen per auditar la neteja de l'espai urbà de Manresa

Amb l’assessorament dels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament de Manresa , des del mes de desembre passat,  un grup de 17 ciutadans voluntaris fan un registre de les diferents incidències detectades a la via pública. 

imagen

L’Ajuntament de Manresa va posar en marxa a finals del setembre passat les Auditories de neteja de l’espai urbà, un projecte innovador que consisteix en la participació d’un grup de ciutadans voluntaris que valoren la percepció de la neteja i de l’estat de la via pública en general, que avui ha presentat a Cal Gravat el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Jordi Serracanta.

Des del desembre passat, el projecte ha arrencat amb les primeres avaluacions a càrrec de 17 voluntaris que donen cobertura a 13 barris, gairebé la totalitat del nucli urbà. Aquests ciutadans han rebut una formació específica i tenen el suport d’un coordinador i dels serveis tècnics municipals.

Precisament, avui acompanyaven el regidor el coordinador dels voluntaris, Antoni Tobias; i quatre voluntaris més: Joan Parcerisa (Carretera de Vic), Jesús Tejero (Cal Gravat), Rosa Ma Salvador (Poble Nou) i Pilar Guitart (Passeig i Rodalies i Carretera de Santpedor).

El regidor de Medi Ambient ha explicat que el perfil dels voluntaris és mol variat, tant pel que fa a l’edat i al gènere, com a la seva activitat. Hi ha persones que ja participen a les associacions de veïns o altres entitats, però també gent que no està vinculada a cap entitat.

Una dedicació de tres hores setmanals

Els voluntaris fan cada mes el seu itinerari i recorren entre 4 i 5 km registrant en un formulari les sensacions que perceben. Cada voluntari fa com a mínim una valoració mensual amb una dedicació d’unes 3 hores per cada circuït, tot i que algun voluntari fa més d’un itinerari o fa el seu més d'una vegada.

Les conseqüències d’aquest registre són diverses. En primer lloc queden analitzades i avaluades cada una de les sensacions, que és diferent segons la seva naturalesa. Hi ha incidències que generen una acció immediata. Així, des de l’inici de les auditories el desembre passat, s’han comptabilitzat 777 registres, que han generat 84 peticions, de les quals 79 ja han estat finalitzades, en relació sobretot a mobles abandonats, taques i contenidors.

Els voluntaris han detectat altres incidències que estan en estudi per veure si realment cal fer-hi alguna actuació (per exemple en relació a dotació de mobiliari urbà), i si és així, de quin tipus, o si és tracta d’un fet puntual. Hi ha 24 “sensacions” que s’han passat a altres departaments que en tenen la competència (bàsicament en relació a jardineria i manteniment de via pública, ...).

En segon lloc, com a conseqüència del registre de sensacions, aquestes tenen influència en la liquidació econòmica que fa l’Ajuntament de Manresa amb l’empresa concessionària del servei de neteja i recollida de residus. Com que aquesta es fa en base a l’evolució dels resultats semestrals, la valoració s’efectuarà a finals d’any.

Buscar la corresponsabilitat dels ciutadans

El projecte Auditoria de neteja de l’espai urbà està impulsat per la regidoria de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Manresa i, segons Jordi Serracanta, "té l’objectiu principal de buscar la corresponsabilitat dels ciutadans per millorar el servei de neteja que ofereix la ciutat".

Les persones voluntàries omplen un formulari on valoren i registren una trentena d’incidències catalogades per categories, com per exemple: deixalles puntuals a la vorera; excrements, vòmits, vidres, pol·len, taques de fruïts, regalims a les papereres, excés de fulles, herbes als escocells, males olors.

El regidor ha afirmat que "aquesta iniciativa innovadora s’emmarca dins les accions el programa de govern Millora de l’Espai Urbà que, entre les principals actuacions contempla la Manresa Ciutat eta, un programa que té per objectiu millorar la qualitat i estat de neteja de la ciutat; aconseguir la corresponsabilitat dels ciutadans en el sentit de fer la neteja és cosa de tots –de l’administració i dels ciutadans- i, finalment, ajudar a prendre decisions i optimitzar els recursos de la concessió de neteja viària i adaptar-los a les necessitats reals".

La neteja, un tema d’interès dels ciutadans

En aquests moments, de l’anàlisi de les queixes i suggeriments que arriben a l’Ajuntament es detecta que la neteja és el principal tema d’interès per a la ciutadania amb un 26,1% de les peticions registrades -una de cada quatre-, seguit del manteniment de la via pública amb el 22,5%.

En aquest sentit, el regidor Serracanta ha assenyalat que "des de l’ajuntament es dedica un gran esforç per millorar el servei, perquè sigui més eficient, per utilitzar tecnologies més modernes i més sostenibles. Amb aquest objectiu s’emmarquen també altres iniciatives de sensibilització que busquen la col·laboració i la complicitat de tots els ciutadans i ciutadanes per reduir la brutícia al carrer i, per tant, la despesa dedicada a la neteja".

En aquests moments la neteja viària a la ciutat de Manresa té un cost de 3.247.211 euros, el que suposa un cost de 0,1168 euros per habitant i dia.

Documents relacionats

  • imagen