L'Ajuntament de Manresa inicia una nova fase dels treballs de reforma del Parc Vila Closes

L'actuació que ha començat avui té una durada prevista de dos mesos i consisteix en la col·locació d’una barana metàl·lica, la substitució de llambordes, la col·locació d’una nova escala d’accés, l’adequació de la xarxa de reg, la formació d’escocells i la plantació de nous arbres a les tres feixes del parc.

imagen

L'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquest dilluns una nova fase dels treballs del projecte de reforma del Parc Vila Closes amb un paquet d’actuacions que donen compliment a l’acord subscrit entre el consistori, la Comissió del Parc Vila Closes i l'Associació de Veïns de la Plaça Catalunya per reformar el parc d'acord amb el projecte redactat per l'arquitecte Jordi García, el qual fou ratificat majoritàriament pels veïns de la zona en la consulta popular celebrada l'octubre del 2012. 

L'actuació que ha arrencat avui consisteix en el tall de la barana-mur situada a l’avinguda Tudela i col·locació d’una nova barana metàl·lica d’iguals característiques a les ja existents al parc; la col·locació d’una nova escala d’accés al parc situada al xamfrà sud-est; la substitució del paviment de llambordes a l’avinguda Tudela, la formació d’escocells i l’adequació de la xarxa de reg i plantació dels arbres.

Els treballs es completaran també amb la substitució del paviment de llambordes a les plataformes interiors i l’adequació de la xarxa de reg, així com la formació d’escocells al carrer Miquel Martí i Pol, amb  l’adequació de la xarxa de reg i la plantació de nous arbres.

La nova fase de treballs té una durada prevista d’uns dos mesos i un cost de 84.764,18 euros (IVA inclòs).  Durant l’actuació no es preveuen  afectacions a la mobilitat llevat de limitacions puntuals d’estacionament a l’Avinguda Tudela (cantó parc). Per garantir la seguretat de les persones es limitarà la zona d’obra en relació a la zona del parc que no estarà afectada pels treballs.

Un projecte per millorar la seguretat, l'accessibilitat i la mobilitat

El projecte de millora proposat per la Comissió del Parc Vila Closes i elaborat per l'arquitecte Jordi Garcia intenta donar resposta a les problemàtiques de seguretat, accessibilitat i mobilitat que presenta el parc, i preveia de forma global retirar les estructures metàl·liques, adaptar l'enllumenat públic que suporten, permeabilitzar la visió del parc des de l'avinguda Tudela, incrementar les zones arbrades i ampliar la dotació de jocs infantils.

Dins de l'acord aprovat per totes les parts, es va establir  que l'Ajuntament de Manresa executaria totes les intervencions de forma progressiva en funció de la disponibilitat pressupostària i que, en aquest procés, són els mateixos veïns, a través de l'Associació de Veïns els encarregats de decidir les actuacions que es duran a terme en cada fase.

Tot el procés de reforma compta amb el suport de la comissió tècnica integra da per treballadors municipals i amb la supervisió d'una comissió de seguiment formada per representants de la Comissió Parc Vila Closes, de l'Associació de Veïns de la Plaça Catalunya, dels diferents grups municipals amb representació a l'Ajuntament i dels regidors de Participació, Urbanisme i Barris.

Documents relacionats

  • imagen