El procés participatiu del Pla del Centre Històric es tanca amb 154 aportacions de les quals se n'han estimat el 74%

Es presenta el document de balanç sobre les propostes recollides en les sessions participatives del Pla Integral de Revitalització del Centre Històric (PIRCH) durant la tardor passada, que va comptar amb l'assistència d'unes 200 persones. Pràcticament dues terceres parts de les aportacions plantejades fan referència a Espai Públic (22,1%), Habitatge (21,4%) i Mobilitat Sostenible (20,8%).

imagen

El procés participatiu del Pla Integral de Revitalització del Centre Històric (PIRCH) que es va fer la tardor passada s'ha tancat amb un total de 154 aportacions provinents de les prop de 200 persones que hi van prendre part. Un cop analitzades per part dels serveis tècnics municipals, s’ha elaborat un document en el qual es fa un balanç del procés participatiu i que dona com a resultat que un 74% d’aquestes propostes –pràcticament tres de cada quatre– han estat estimades total o parcialment.

 

Aquesta és una de les principals conclusions de l’informe que s’ha fet públic avui i en el qual es fa un repàs detallat de totes les aportacions rebudes de la ciutadania en cada un dels sis eixos en què es divideix el PIRCH: Habitatge (33 aportacions), Persones (16), Espai Públic (34), Promoció Econòmica (20), Mobilitat Sostenible (32) i Equipaments (19). És a dir, que el 64,3% –pràcticament dues terceres parts– de les propostes plantejades durant aquest procés participatiu fan referència a Espai Públic (22,1%), Habitatge (21,4%) i Mobilitat Sostenible (20,8%).

 

Altres dades que es desprenen d’aquest document són que aquests tres mateixos apartats són majoria entre les 90 aportacions estimades –Habitatge (27,8%), Espai Públic (22,2%) i Mobilitat Sostenible (18,9%)– bàsicament perquè la majoria estan en la línia de les actuacions que ja figuren al PIRCH o perquè estan contemplades d’una o altra forma en els plans de futur dels diversos serveis municipals. Pel que fa a les 24 propostes estimades parcialment, també provenen majoritàriament dels àmbits de l’Espai Públic (29,2%) i l’Habitatge (25%).

 

En canvi, les 40 aportacions desestimades, que representen el 26% del total, s’emmarquen bàsicament en els eixos de la Mobilitat Sostenible (32,5%) i dels Equipaments (30%). La majoria d'aquestes propostes han estat descartades perquè superen l'àmbit del Pla (Centre Històric) o el seu període de vigència (2023-2030) i d'altres perquè, un cop analitzades pels serveis municipals, es consideren inviables tècnicament o jurídicament.El procés participatiu del PIRCH

 

Les dades recollides en aquest informe són el resultat del procés participatiu que va tenir lloc el setembre de 2022 per tal que la ciutadania pogués debatre i prioritzar les actuacions plantejades inicialment en el Pla Integral de Revitalització del Centre Històric (PIRCH) i també per proposar-ne de noves. Una sessió oberta a la ciutadania a la Sala Gòtica de Sant Andreu Salut va marcar l’inici d’aquest procés, que va seguir amb tres sessions específiques dedicades als sis eixos del Pla en diferents espais del Centre Històric.

 

A banda d'aquestes activitats de caràcter més tècnic, es van organitzar també altres actes més lúdics, com una passejada pels carrers més emblemàtics del Centre Històric, guiada per l’historiador Francesc Comas Closas, i una activitat participativa adreçada específicament al públic infantil i familiar.

 

En les activitats presencials hi van participar 186 persones i les seves aportacions es van completar amb les propostes que es van rebre on-line a través de la plataforma Decidim Manresa. En total, es van recollir 154 aportacions que es recullen de forma detallada en aquest document de balanç del procés participatiu del PIRCH.Un Pla participat

 

El Pla, que es va presentar el setembre passat, inclou 14 objectius estratègics que es desenvolupen en 23 objectius operatius i es concreten en 86 actuacions, totes elles alineades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l’Agenda 2030. Els seus principals objectius en l’àmbit del Centre Històric són potenciar l’habitatge, vetllar per les persones i impulsar el comerç i l’activitat econòmica, que es complementen amb la millora de la mobilitat sostenible, de l’espai públic i dels equipaments.

 

El PIRCH, que té una vigència prevista per al període 2023-2030, recull el testimoni dels diferents programes i actuacions municipals que han tingut lloc les últimes dues dècades al Centre Històric. El darrer Pla Integral va estar vigent entre el 2001 i el 2011 i, posteriorment, s’han succeït plans i programes de millora que van culminar, el 2016, amb la creació de la figura del Comissionat del Centre Històric i, el 2019, amb la inclusió al govern de la primera regidoria dedicada a aquest àmbit de la ciutat.

 

La proposta de Pla Integral de Revitalització del Centre Històric (PIRCH) ha estat fruit d’un procés iniciat per la regidoria del Centre Històric que, a nivell municipal, ha comptat amb la participació política i tècnica de totes les regidories de l’Ajuntament, així com dels grups de l’oposició. A més a més, també hi han intervingut altres agents implicats com entitats, comerços, veïns i associacions del Centre Històric. 

 

La previsió és que el PIRCH sigui una eina viva i que permeti fer front als reptes que es plantegin en cada moment en aquest àmbit de la ciutat. Per això, un cop completada l’etapa participativa, el govern i els diversos grups municipals s’han emplaçat a continuar la feina realitzada fins ara per avançar en el seu desenvolupament coincidint amb l'inici del nou mandat. Els principals objectius seran concretar alguns aspectes com el pressupost o el calendari de les actuacions previstes i determinar de quina forma es poden incorporar al Pla algunes de les aportacions plantejades per la ciutadania.

 

Consulteu el document de balanç del procés participatiu del PIRCH en línia o descarregueu-lo en pdf.(*) Peu de foto: imatge d'una de les sessions participatives que es van fer

Documents relacionats

  • imagen