L'Ajuntament de Manresa finalitza els treballs de pavimentació del camí transversal del Poal

Amb aquesta actuació es dóna resposta a una petició històrica de l’Associació de Veïns de la Mion – Puigberenguer per millorar la mobilitat i la seguretat d’aquest entorn. L’actuació ha abastat una longitud de 910 metres i ha tingut un cost de 75.294 euros.

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha finalitzat els treballs de pavimentació ; del camí transversal del Poal. L’actuació, que es va iniciar el mes de desembre passat, dóna resposta a la petició històrica de l’Associació de Veïns de la Mion – Puigberenguer per millorar la mobilitat i la seguretat en aquest entorn.

La presentació dels treballs realitzats s’ha fet aquest migdia en un tram de camí amb la presència de l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent; el president de l’Associació de Veïns del barri Mion – Puigberenguer, Juan José Porcel; el regidor de Medi Ambient i Sostenibilitat, Jordi Serracanta; i el regidor de Barris, Joan Calmet.

Els treballs ha abastat una longitud de 910 metres d’un camí que presentava un paviment de terra compactada irregular, amb sots i xaragalls en diversos trams a causa de la manca de drenatges transversals i longitudinals de l’aigua de pluja.

L’actuació en aquest camí, que dóna accés a una quinzena de cases i a un parell de granges, ha consistit en els treballs d’esplanació del camí i formació de cunetes de terra; l’execució d’un creuament d’aigües sota el camí i execució d’un parell de reixes de recollida d’aigües; l’estesa i compactació d’àrid reciclat (tot-u reciclat); i l’execució d’un paviment de formigó sec compactat.

El paviment realitzat és de formigó sec compactat que conté una proporció d’aigua molt reduïda i, un cop estès i compactat, permet posar-lo en ús ràpidament (al cap d’un dia per als cotxes i al cap de tres per als camions i tractors). La solució adoptada permet compatibilitzar la durabilitat, l’obertura ràpida del tr ànsit de vehicles i un aspecte d’acabat propi d’un camí rural.

Els treballs també inclouen la col·locació de senyalització vertical de limitació de velocitat a cada extrem del camí i la instal·lació de sis franges rugoses per tal d’ajudar a la seguretat i a controlar la velocitat dels vehicles.

La pavimentació del camí transversal del Poal ha tingut un cost total de 75.294’90 euros (amb l’iva inclòs). De l’import total, 70.577’84 euros han estat aportats per l’Ajuntament de Manresa i 4.717’06 han estat aportats per l‘Agència de Residus de Catalunya mitjançant una subvenció per a la compra d’àrid reciclat.


Documents relacionats

  • imagen