L'Ajuntament de Manresa inicia els treballs per millorar els accessos al Camí de la Cova

Dins el pla d’accions per al projecte Manresa 2022, la regidoria d’Urbanisme i Mobilitat impulsa aquestes actuació, que té l’objectiu de millorar l’accessibilitat, la senyalització i la mobilitat dels accessos on estan situats el Santuari de la Cova i la Coveta, així com a la Casa dels Exercicis.

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha iniciat avui una actuació al Camí de la Cova, entre el carrer de Sant Marc i el carrer Nou de Santa Clara, unes obres que tenen l’objectiu de millorar l’accessibilitat, la senyalització i la mobilitat dels accessos on estan situats el Santuari de la Cova i la Coveta, així com a la Casa dels Exercicis, tots ells elements fonamentals de la Manresa Ignasiana. Aquestes treballs tenen un pressupost de 100.000 euros i una durada prevista de dos mesos.

Els treballs ordenaran la mobilitat del Camí de la Cova, acotant els moviments dels vehicles i disposant una franja reservada per al pas del vianants. Aquesta franja està resolta amb pintura i segueix la miranda del mur que delimita el camí sobre les feixes i el riu. D’acord amb les converses amb l’Associció de Veïns i Veïnes de les Escodines, es mantindrà el doble sentit de circulació. La intervenció es realitza bàsicament amb pintura i mescla bituminosa, evitant l’aparició de nous materials que puguin distorsionar el paisatge. La senyalització vertical indicarà quines opcions té el visitant, tant si accedeix amb vehicle turisme, amb autobús o a peu.

Mesures per pacificar el trànsit

Per accedir des del carrer Sant Marc s’instal·larà un pas de vianants elevat per indicar que s’accedeix a un camí on el vianant té prioritat. Davant l’accés del recinte de la Casa dels Exercicis també s’ubicarà un pas de vianants elevat. En el cas de l’arribada del camí de la Vall del Paradís, es col·locaran dues esquenes d’ase com a reductors de velocitat.

Així mateix, des del carrer Nou de Santa Clara, es donarà prioritat al vianant fent la vorera continua. Des de la rotonda de Sant Marc es completarà la pavimentació de la vorera existent donant continuïtat a l’itinerari de vianants.

La senyalització viària indica el caràcter preferent a la circulació del vianant, advertint de tots aquelles elements que comporten una reducció de la velocitat.

Durant els treba lls, es tallarà l’accés de vehicles al Camí de la Cova des del carrer Nou de Santa Clara, de manera que l’accés i sortida de vehicles es realitzarà des del carrer Sant Marc.

Pavimentació de les voreres del carrer Sant Marc i Baixada de la Reforma

Dins de les millores que ofereix l’empresa constructora també es completarà part del tram de vorera del carrer Sant Marc, davant l’aparcament del Centre Històric, així com el tram de vorera que dóna accés al Camí dels Corrals des de l’aparcament de la Reforma. La pavimentació d’aquests trams de vorera comportarà finalitzar l’urbanització d’aquest itinerari de la façana sud de la ciutat, i que restava pendent des del 2011.

Documents relacionats

  • imagen