13 persones obtenen el certificat informàtica e-citizen gràcies a un curs organitzat per APIP-ACAM i el CIO

e-Citizen es la certificació de competències d'usuari de programes informàtics de la Fundació Europea Computer Driving Licence (ECDL). La Fundació APIP-ACAM i el CIO Manresa han organitzat un curs que permetés l'adquisició d'unes competències TIC bàsiques a persones amb un coneixement limitat dels ordinadors i Internet.

 

L'ECDL és una certificació internacional de coneixement de les TIC reconeguda a quasi tots les països de la Unió Europea.