L'Ajuntament inicia els treballs de millora dels itineraris de vianants a la zona esportiva del Congost

L’actuació inclou la senyalització de nous passos de vianants, instal•lació de reductors de velocitat i modificacions de l’ordenació del trànsit.

imagen

Les seccions de Mobilitat i Obra Pública de l’Ajuntament de Manresa han iniciat els treballs de millora dels itineraris de vianants a la zona esportiva del Congost, treballs vinculats a l’actuació que també està en marxa en aquests moments en marxa com és la millora del Camí Vell de Rajadell. L’actuació a la zona esportiva abasta treballs senyalització de nous passos de vianants, instal·lació de reductors de velocitat per a vehicles i altres modificac ions de l’ordenació del trànsit.

La instal·lació de nous passos de vianants s’ubicaran a la cruïlla d’accés a la zona esportiva amb la carretera de Sant Joan així com a la zona de l’aparcament del Nou Congost – Complex Vell Congost, unes senyalitzacions que permetran millorar la mobilitat dels vianants que accedeixen als diferents espais esportius i que es desplacen per l’àmbit de l’aparcament.

També està prevista accions destinades a pacificar del trànsit a la carretera de Sant Joan i es farà mitjançant la instal·lació de dos reductors de velocitat model “esquena d’ase” propers als nous passos de vianants.

Modificació de l’ordenació del trànsit

L’actuació significarà la modificació de l’orde nació del trànsit al vial d’accés a la zona esportiva des de la carretera de Sant Joan. Aquest vial es regularà en sentit únic de circulació de vehicles i s’instal·laran elements d’abalisament a la calçada per a delimitar un itinerari de vianants. Aquesta modificació permetrà millorar l’itinerari de vianants que accedeixen al Congost.

La senyalització que regularà aquest vial serà reversible, de manera que habitualment el sentit de circulació serà d’entrada a la zona esportiva i sortida pel vial que connecta amb el Camí de Rajadell (que es mantindrà el doble sentit de circulació), però en esdeveniments d’alta intensitat de vehicles es podrà modificar la senyalització per tal que el vial sigui de sentit de sortida en direcció a la carretera de Sant Joan i millorar la fluïd esa del trànsit en l’àmbit de l’aparcament.

És previst que aquests treballs de modificació del vial d’accés s’iniciïn a partir de dimarts vinent, 24 de març.

Treballs de millora del Camí Vell de Rajadell

Mentrestant, continuen els treballs de millora el Camí de Rajadell, entre l´avinguda de Pirelli i l’enllaç de la carretera C-25 Eix Tranversal. Aquesta actuació farà que el dissabte 21, diumenge 22 i dilluns 23 de març, es talli el trànsit als vehicles en aquest vial. Per tant, durant aquests dies l’accés de vehicles a la zona esportiva El Congost, cementiri i polígon industrial Plana del Pont Nou es realitzarà des de la plaça Mil·lenari i la ctra. de Sant Joan. 

Documents relacionats

  • imagen