El Ple de l’Ajuntament de Manresa acorda l'aprovació inicial del nou POUM sense cap vot en contra

El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) s’aprova inicialment amb els vots a favor de CiU, PP i CUP i les abstencions de PSC, ERC i PxC.

El Ple de l’Ajuntament de Manresa ha aprovat provisionalment aquest vespre el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) amb els vots a favor de CiU, PP i CUP, les abstencions de PSC, ERC i PxC, i cap vot en contra. El regidor d’Urbanisme i Paisatge, Ramon Bacardit, ha estat l’encarregat d’exposar els detalls del Pla i ha obert el debat amb la resta de grups municipals, que han argumentat el sentit del seu vot.

L’aprovació inicial del POUM, que substituirà l’actual vigent des del 1997, implica també l’obertura d’un període d’al·legacions de tres mesos -el doble del termini mínim que estableix la llei, per continuar afavorir la participació ciutadana- a partir de l’aparició en les publicacions oficials, així com la suspensió de tràmits urbanístics en els àmbits afectats pel POUM durant un període màxim de dos anys.

D’aquesta manera, segueix el procés que es va iniciar el 21 de juny de 2012, quan el Ple va aprovar iniciar els treballs per la redacció del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Manresa, i que va continuar el 18 de juliol de 2013 amb l’aprovació de l’Avanç de POUM formulat per l’equip redactor, amb els vots a favor de CiU i CUP, l’abstenció d’ERC, PP i PxC i el vot en contra del PSC.

Durant tot aquest període, s’ha portat a terme un ampli procés de participació ciutadana, en la que han intervingut els barris, entitats i grups socials, econòmics i polítics de la ciutat. També s’ha creat un Consell Assessor Urbanístic i una Comissió de Seguiment. Les propostes tècniques incloses en el document que s’ha aprovat provisionalment aquest dijous s’han elaborat tenint en compte totes les aportacions sorgides en aquest procés participatiu. La participació continuarà amb sessions públiques explicatives amb detall del document.

Després d'aquesta aprovació inicial i un cop s'hagin ressolt les al·legacions, el Ple de l'Ajuntament haurà de votar l'aprovació provisional de la proposta del POUM, que tot seguit s'enviarà a la Comissió territorial d'Urbanisme de la Generalitat de Catalunya perquè sigui aprovat definitivament. La Comissió d'Urbanisme sol acordar l'aprovació definitiva del document amb prescripcions puntuals que no exigeixen un nou tràmit d'informació pública, però que requereixen la redacció d'un document refós.

Finalment, el text refós de l'aprovació definitiva torna a passar pel Ple i un cop l'Ajuntament ha verificat el text refós, aquest es tramet de nou a la Comissió territorial d'Urbanisme per tal que procedeixi a la seva publicació al DOGC, moment a partir del qual el nou planejament estarà vigent.