El govern municipal manté la reducció del dèficit i situa l'endeutament per sota del 100% per primer cop des del 2007

L’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha agraït avui durant la presentació de la liquidació del pressupost municipal de 2014 l’esforç de les regidories, els professionals de l’Ajuntament, les entitats i els ciutadans en el redreçament de les finances municipals.
 

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha reduït el dèficit acumulat fins a situar-lo en els 277.645,68 euros, des dels 582.343,16 euros del 2013, tot i l’evolució a la baixa del resultat pressupostari de l’exercici passat, que s’ha reduït dels 3.931.936,20 euros del 2013 a 2.577.754,09 euros.
 

Una altra dada significativa de la liquidació del pressupost del 2014 que avui han presentat l’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i el regidor d’Hisenda i Governació, Josep Maria Sala, és que l’endeutament també s’ha rebaixat notablement fins els 69.844.806,94 euros, que suposen un coeficient del 96,99%. Així, per primer cop des del 2007, el coeficient d’endeutament se situa per sota del 100% i l’endeutament es col·loca per sota dels 70 milions.
 

L’alcalde de Manresa, Valentí Junyent, ha mostrat la seva satisfacció per poder tancar el dèficit acumulat del 2014 “més a prop de zero”, en la línia de l’objectiu que es va marcar l’equip de govern en iniciar el mandat l’any 2011. Junyent ha ressaltat que el dèficit acumulat s’ha rebaixat al llarg d’aquests quatre anys de 9,4 milions a 277.645,58 euros i que aquest canvi de tendència per redreçar els número de l’Ajuntament “ha estat possible gràcies a la feina dels regidors, dels professionals de l’Ajuntament, dels ciutadans i les entitats que han hagut de patir les mesures econòmiques que s’han hagut d’aplicar a causa de la situació excepcional que patien les finances municipals”.
 

Per a l’alcalde,  “afortunadament les finances s’han redreçat mantenint els serveis i la seva viabilitat”, i ha afegit que “amb el treball d’endreça realitzat hem establert les bases econòmiques futures que  han de permetre créixer a partir del 2017”. Per a Junyent, “no ha estat un camí fàcil, però sí un camí que es necessitava, ja que qualsevol plantejament de futur necessitava la viabilitat del present”.
 

Al seu torn, el regidor d’Hisenda i Governació, Josep Maria Sala, també ha ressaltat de forma positiva el descens del dèficit acumulat, que suposa una reducció de més de mig milió d’euros respecte a l’exercici del 2013. Un altra dada positiva, segons el regidor, ha estat que el pagament a proveïdors s’ha situat a l’entorn dels 60 dies.
 

Sala ha ressenyat que l’Ajuntament de Manresa ha aconseguit les millors dades des del 2007 pel que fa a l’endeutament, ha recordat que “en començar el mandat el 2011 es vam fixar com a primer objectiu baixar del 100% l’endeutament” i ha afegit que “el proper objectiu hauria de ser baixar del 75% al tancament de l’exercici 2016”. Pel que fa a l’endeutament viu, que és de 69,8 milions d’euros, Sala ha avançat que al juny es podria situar al voltant dels 65 milions.
 

Les xifres al detall

El regidor Sala ha repassat també les dades més rellevants de la liquidació del pressupost municipal de 2014 amb una valoració molt positiva de les xifres en general, tot i que ha advertit de l’important increment de les provisions per morositat, que augmenten 1,5 milions d’euros (dels 5.539.164,14 milions del 2013 als 7.093.587,70 del 2014) principalment “a causa de les mesures adoptades per facilitar el pagament dels impostos i les taxes municipals a ciutadans i empreses”.
 

Pel que fa als moviments pressupostaris que han propiciat aquesta reducció del dèficit acumulat fins els 277.645,68 euros, el regidor d’Hisenda i Governació ha assenyalat que són el resultat d’aplicar la rebaixa del capítol de drets i obligacions (-1.177.354,73 euros) , de l’esmentada variació de la provisió per insolvències (-1,554.423,56 euros) i el moderat augment de les variacions de despeses per finançament afectat (335.977,18 euros). 


En l’apartat de la modificació de drets, Sala ha explicat que es produeix una reducció de les anul·lacions de recaptació ( dels 494.359,44 euros de 2013 als 267.505,49 euros del 2014) i un augment tant de les baixes de subvencions (de 281.657,96 a  354.591,12 euros)  com dels fallits de recaptació (de 643.113,55 a 708.297,90 euros). 
 

A més a més, el regidor ha comentat que l’apartat de variacions de despeses amb finançament afectat es redueix sensiblement (dels 3.491.594,96 del 2013 als 3.155.617,78 euros de 2014) per les actuacions pendents de pagament, fonamentalment, al Camí Vell de Rajadell, els accessos a La Cova, la passera de la Renfe al Pont Vell, el Pont Nou i, en menor mesura, l’enderroc de la Pista Castell.
 

Documents relacionats

  • imagen