Els treballs per construir la passera de vianants al Pont Vell comencen amb prospeccions arqueològiques

Abans d’iniciar el gruix de l’actuació, s’estan rebaixant les diferents capes per tal de localitzar i identificar possibles restes del pont o del camí vell que hi arribava.

imagen

L’Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona han engegat aquesta setmana l’actuació al camí de vianants a la carretera C-1411-b, entre el Pont Vell i l'accés a l’estació de Rodalies – Renfe, i ho han fet amb els treballs de prospecció arqueològica abans d’enllestir la construcció d’una passera de vianants en voladís que té l’objectiu d’habilitar un itinerari que connectarà el Pont Vell amb el vial d’accés al barri de la Guia.

La primera actuació per a poder muntar la passera volada consisteix a excavar una rasa per fer la sabata de fonamentació-ancoratge. Aquesta rasa no es pot fer directament amb una màquina destruint tot el paviment al mateix temps. Com que hi ha possibilitats que surtin restes del pont o del camí vell que hi arribava, s’han d’anar retirant les capes de paviment manualment: primer l’asfalt, després les llambordes que hi havia sota i, posteriorment, anar rebaixant capes amb molta cura per tal de localitzar, o no, les possibles restes. Si se’n troben, seran identificades i es donarà pas a la seva retirada per poder continuar l’obra amb normalitat.

Aquests treballs es faran durant tota aquesta setmana i la setmana vinent, si bé aquest termini dependrà de les possible troballes.

L’actuació global per construir la passera de vianants al Pont Vell té un pressupost de 291.291,78 euros (IVA inclòs) i un termini previst de 4 mesos, i inclou també els treballs de millora de l’itinerari de vianants en el vial d’accés al barri de la Guia i els treballs de millora a l’entorn de la Creu de la Guia.

L’actuació suposa una millora de la connectivitat de la ciutat amb el Camí Ignasià i forma part de les actuacions que tenen per objectiu millorar els itineraris i infraestructures de la ciutat de cara al projecte Manresa 2022, una data en la qual es commemoraran els 500 a nys de l'estada de Sant Ignasi de Loiola a Manresa.

El Pont Vell sobre el riu Cardener, a Manresa, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional (BCIN), s'utilitza per connectar el centre de la ciutat amb el barri de la Guia i l'estació de Renfe. El pont enllaça amb la carretera, en una tram encaixonat entre el mur del marge esquerre i l'ampit del marge dret del riu. En aquest projecte s'ha tingut present la necessitat de mantenir els valors paisatgístics de l'entorn del pont.

Regulació en pas alternatiu amb semàfors

Amb motiu d’aquests treballs el trànsit de vehicles, en el tram d’afectació de les obres, s’està regulant en pas alternatiu amb semàfors. També està tallat al pas de vianants l’accés al Pont Vell des de la ctra. C-1411b, de manera que es mantindrà l’accés (turístic) al Pont Vell des del Camí de la Vall del Paradís. Els vianants que vulguin accedir al Barri de la Guia ho podran fer a través de l’estació de Rodalies – Renfe.

Documents relacionats

  • imagen