El Ple del mes de desembre aprova iniciatives per lluitar contra l'emergència habitacional i la pobresa energètica

El Ple aprova també una moció perquè Manresa tingui defensor del ciutadà

El Ple Municipal del mes de desembre va aprovar ahir una sèrie d’iniciatives per lluitar contra l’emergència habitacional i la pobresa energètica. La proposició inicial va ser presentada perla CUP, que finalment va ser  esmenada pels grups de CiU i ERC.

Amb l’aprovació es va acordar ratificar els compromisos presos pel Ple en les mocions per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica; facilitar la tramitació parlamentària de la proposta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per fer front a l’emergència habitacional i a la pobresa energètica presentada al Parlament de Catalunya per l'Observatori DESC, les Plataformes d’Afectats per la Hipoteca de Catalunya i l'Aliança contra la Pobresa Energètica; i habilitar els espais municipals i oferir els mitjans materials necessaris per a facilitar la recollida de signatures de la ILP.

També es va acordar convocar la Taula Municipal sobre Pobresa Energètica de Manresa abans d’acabar el mes de gener de 2015 per debatre la possibilitat d’organitzar actes i accions de difusió i suport ala ILP; i traslladar el contingut d’aquesta moció al Parlament i al Govern de Catalunya, així com a l’Observatori DESC, a la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages i a l’Aliança contrala Pobresa Energèticadel Bages.

 Durant el debat dels grups i fent servir el reglament de Participació Ciutadana hi va haver la intervenció de Sergio Rodríguez dela PAHC.

Finalment, l’esmena de CiU i ERC a la proposició dela CUP, que va decaure,  va ser aprovada per 17 vots afirmatius (11 CiU, 2 ERC, 3 PP i 1 PxC), i 6 abstencions (4 PSC i 2 CUP).

Creacció de la figura del Síndic de Manresa

En el mateix Ple es va provar una proposició dels grups municipals del PSC, CiU i ERC sobre la creació de la figura del Síndic o defensor dela Ciutadania de Manresa. Durant el primer semestre del 2015 el govern municipal de forma conjunta i consensuada amb la resta dels grups politics municipals, portarà al Ple  per a la seva aprovació un reglament de funcionament de la figura del Síndic on quedarà definida tota la regulació de l’esmentada institució, així com tots els aspectes complementaris que calgui determinar pel que fa a la seva organització i funcionament.

El Síndic es posarà a treballar durant el segon semestre del 2015, després de que sigui triada la persona que ocuparà aquest càrrec , a proposta de l’alcalde.  Tots els grups va aprovar la proposició excepte el grup municipal dela CUP, que es va  abstenir.

En la seva mateixa sessió el Ple va aprovar la revisió anual del Padró municipal d’habitants de Manresa, amb referència a l’1 de gener de 2014, que situa la població de Manresa en 75.695 habitants.  El Ple l’aprova per 22 vots afirmatius (11 CiU, 3 PSC, 2 ERC, 3 PP, 1 PxC i 2 CUP) i 1 abstenció (1 PSC).  

Finalment, el ple va aprovar, amb els vots a favor dels regidors de CiU, ERC i CUP, un acord per comunicar ala Fiscaliade Catalunya i al Govern dela Generalitatque admeten ser coautors de les accions que s’imputin al President dela Generalitati altres membres del Govern per la votació del 9-N.

Ordre del dia del ple de 18/12/2014: http://manresa.cat/docs/arxius/reso_ordredia_ple.pdf