Treballs de desdoblament de la C-55 a Viladordis

A partir d’aquest dimarts s’han habilitat dos carrils de circulació (un per cada sentit) en el tram d’obres de la carretera.

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha comunicat que aquest dimarts s’han habilitat 2 carrils de circulació (un per cada sentit) en el tram en obres de la carretera C-55, a prop de Viladordis.

Les obres s’emmarquen dins els treballs d’eixamplament de la C-55 a la ronda de Manresa. En concret, les obres consisteixen en l’eixamplament de la calçada en una longitud d’1,5 quilòmetres (entre Bufalvent i el Guix): Quedaran formades dues calçades de 7 metres d’amplada cadascuna, de dos carrils, separades per una mitjana d’1,2 metres d’amplada amb barrera de formigó. Els vorals tindran una amplada d’1,5 metres. En el tram més proper al nus del Guix, que ja compta amb quatre carrils, se substituirà la doble línia de separació de sentits per una barrera central de formigó.

Les obres comportaran el perllongament de dos passos inferiors per mitjà de marcs de formigó armat.

Millora de l’enllaç de Viladordis

L’actual enllaç es complementa per mitjà de la construcció del ramal d'entrada a la ronda en sentit Barcelona. Aquest ramal tindrà una amplada de 4 metres, voral interior d’1 metre i 1,5 metres de voral exterior.

En aquesta actuació s’inclou un seguit de treballs complementaris: Corresponen al desviament dels serveis afectats (abastament i sanejament d’aigua, reg, línies elèctriques i telefòniques, entre d’altres); el sistema de drenatge, la senyalització vertical i horitzontal i els elements d’abalisament.

L’obra comporta restriccions al trànsit. Primer, es desplaçarà el pas de vehicles cap al costat est de la calçada, i s’afectarà parcialment el carril lent de la carretera entre l’enllaç de Viladordis i l’enllaç de Bufalvent. En una fase posterior, el trànsit es desplaçarà cap al costat oest i s’afectarà aquest tercer carril completament.