Tall de trànsit al Camí Vell de Santpedor per obres al camí escolar de l’escola La Sèquia

El tall de trànsit afecta al tram situat entre els carrers Enric Morera i Doctor Zamenhof. Aquesta afectació té una durada prevista de dues setmanes.

imagen

La Secció de Serveis Públics de l’Ajuntament de Manresa informa que aquest dijous, 16 d’abril, l’empresa Jazz Telecom ha iniciat els treballs de canalització de serveis de telecomun icacions als carrers Dr. Zamenhof i Camí Vell de Santpedor. Aquests treballs estan coordinats amb l’actuació de millora del camí escolar de l’escola La Sèquia, ja que una part de la canalització autoritzada discorre dins l’àmbit de les obres.

Amb motiu d’aquests treballs s’ha tallat el trànsit de vehicles el Camí de Vell de Santpedor entre els carrers Enric Morera i Dr. Zamenhof (tram de davant l’escola La Sèquia), de manera que els vehicles que circulen pel Camí Vell de Santpedor es desviaran per carrer Enric Morera en direcció a carrer de La Pau. Es mantindrà l’accés als guals i a la càrrega i descàrrega de mercaderies de l’escola La Sèquia.

És previst que aquests treballs durin un mes. L’afectació de tall de trànsit és previst que duri dues setmanes, at&egra ve;s que es coordinarà amb les obres existents.

Continuen els treballs al camí escolar

Mentrestant, continuen en marxa les obres de millora del camí escolar de l’escola La Sèquia, uns treballs que tenen l’objectiu de millorar la connectivitat i la seguretat dels vianants en aquest recorregut fins al centre educatiu.

L’actuació consisteix en la construcció d’una rampa de vianants que connectarà el carrer Enric Granados (carrer tallat) i el carrer de La Pau amb el Camí Vell de Santpedor (enfront l’escola), millorant l’accessibilitat a l’escola per aquest itinerari per tal de salvar l’actual desnivell entre els dos vials.

Els treballs preveuen també la pavimentació i ordenació de la mobilitat del Camí Vell de Santpedor, tram entre el carrer Zamenhoff – Camí del Colomer i l’escola La Sèquia (tram sense urbanitzar). Està prevista la instal·lació de senyalització vertical i horitzontal per a ordenar el trànsit de vehicles i vianants; la habilitació d’un itinerari protegit per a vianants amb reductors de velocitat model “esquena d’ase” per a pacificar el trànsit; i també s’ordenarà l’estacionament enfront a l’escola.

Les obres en aquest entorn es complementaran amb els treballs d’ampliació i urbanització d’un tram de vorera al carrer Zamenhoff que millora la connectivitat amb el Camí Vell de Santpedor.

L’actuació preveu també la modificació de l’ordenació del trànsit al carrer Indústria, tram entre carrer Sant Antoni Ma. Claret i l’avinguda Bases de Manresa (tram del túnel), amb l’objectiu de pacificar el trànsit en aquest vial i donar més seguretat als vianants en la seva cruïlla amb avinguda Bases de Manresa i Camí del Colomer. Actualment aquest vial disposa de dos carrils de circulació en tot el tram, i es modificarà establint un carril de circulació i un carril d’incorporació per als busos que surten de l’estació d’autobusos, de manera que s’accedirà a l’avinguda Bases de Manresa en un únic carril.


Documents relacionats

  • imagen