Afectacions de mobilitat per la celebració de la diada de Sant Jordi a Manresa

Es realitzarà un dispositiu especial de Mobilitat al Passeig Pere III amb l’objectiu de garantir la seguretat dels vianants, l’accés del transport públic al centre de la ciutat i millorar la fluïdesa del trànsit.

imagen

La Secció de Mobilitat de l’Ajuntament de Manresa i la Policia Local han comunicat que, el proper dijous 23 d’abril “Diada de S ant Jordi” de les 7h a les 22h, es realitzarà un dispositiu especial de Mobilitat al Passeig Pere III amb l’objectiu de garantir la seguretat dels vianants, l’accés del transport públic al centre de la ciutat i millorar la fluïdesa del trànsit.

Aquest dispositiu comportarà:

• Tancament al trànsit de vehicles dels passos de vianants de les andanes de Passeig Pere III amb plaça Espanya, de manera que s’unirà el 2 i 3 tram del passeig ps. Pere III amb Pl. Espanya per al pas exclusiu de vianants, i per tant els vehicles que circulin per Ps. Pere III - pl. Espanya costat Correus - CAP Bages no podran accedir a Ps. Pere III pel costat dels carrers Canyelles i Guimerà.

• L’accés de vehicles a Ps. Pere III pel costat dels carrers Canyelles i Guimerà es realitzarà des de Ps. Pere III – pl. 11 de setembre, atè s que s’invertirà de sentit de circulació del lateral de ps. Pere III pel costat del carrer Circumval·lació. De manera que els vehicles que circulin per Ps. Pere III – pl. 11 de setembre en direcció Pl. Espanya hauran d’optar per circular per costat dret o esquerre de Ps. Pere III segons la seva destinació:

- Ps. Pere III costat dret (segons sentit de circulació): accés a carrer Primer de Maig – Pàrquing Bàlsena, Institut Lluís de Peguera, CAP Bages, Correus, Policia Nacional, Pàrquing Europa, carrer Carrió – Pàrquing Carrió..

- Ps. Pere III costat esquerre (segons sentit de circulació): Carrer Canyelles – Pàrquing La Farola, carrer Guimerà, carrer Circumval·lació, ...

• Tancament al trànsit de vehicles del vial que connecta el Ps. Pere III amb el carrer Circumval·lació (costat edifici Sindicats) en ambdós sentits de circulació.

• Amb motiu d’aquests canvis de trànsit, s’anul·laran les parades de transport públic urbà i interurbà de Pl. Espanya i se n’habilitarà una al Ps. Pere III a l’alçada de l’edifici dels Sindicats. Les afectacions al servei de transport públic urbà BUS MANRESA es podran consultar a través del web www.manresabus.com i les dels serveis interurbans a través del telèfon 93.874.66.66 (Estació d’autobusos).

Documents relacionats

  • imagen