El govern municipal portarà al Ple el traspàs de la carretera de Santpedor perquè passi a ser titularitat de Manresa

L’aprovació del traspàs d’aquest vial per part del seu titular actual – la Diputació de Barcelona - vindria acompanyat d’una aportació econòmica d’un milió i mig d’euros que permetrà donar llum verda al projecte de millora de la urbanització del primer tram de la carretera de Santpedor i de la rotonda de la Bonavista.

imagen

El govern municipal portarà al proper Ple Municipal la proposta de cessió per part de la Diputació de Barcelona del tram de la carretera de Santpedor, perquè passi a ser de titularitat de la ciutat de Manresa. Aquest conveni, que va passar ahir per la comissió informativa de Territori, estableix també que vindria acompanyat d’una aportació de 1.580.000 d’euros que anirien destinats al projecte de millora de la urbanització del primer tram d’aquesta carretera i de la implantació de la rotonda de Bonavista.

La carretera de Santpedor (BV 4501), pel seu caràcter eminentment urbà, forma part de la xarxa principal de carrers de la ciutat, malgrat encara és titularitat de la Diputació de Barcelona. Ara aquesta administració ha ofert el traspàs de la seva titularitat al municipi, amb la finalitat que aquesta via passi a ser una via urbana i l’Ajuntament de Manresa hi pugui actuar directament en tot allò que cregui convenient, per tal de pacificar-la a nivell de trànsit de vehicles i dotar-la de totes aquelles infraestructures que millorin la qualitat de vida de tots els ciutadans usuaris de la via.

Aquest traspàs de titularitat, en cas d’aprovació en el Ple, vindria recolzat amb una aportació econòmica de la Diputació de Barcelona per un import de 1.580.000 €, que l’Ajuntament ha d’invertir en la via que es traspassa. Arran d’aquest oferiment, l’Ajuntament ha redactat el projecte executiu corresponent per tal de poder invertir aquest import a partir de la signatura del Conveni, i com a data límit de finalització de l’execució de les obres el 31 de desembre de 2017.

Urbanització del primer tram del vial: Rotonda de la Bonavista i fins al carrer St. Antoni M. Claret

L’àmbit d’actuació té una superfície de 5.225,46 m2, i l’objectiu del projecte és el de resoldre una cruïlla viària fonamental per a la ciutat, on a més de néixer la carretera de Santpedor, neix el Passeig de Pere III, creua la carretera de Vic i a partir de l’execució de les obres hi arriba la carretera del Pont de Vilomara. És en aquest marc, on tenint en compte l’estudi de Mobilitat realitzat per l’empresa MCRIT, es confirma les previsions previstes en el planejament i en el pla de mobilitat urbana de la necessitat de formalitzar la cruïlla amb una rotonda en la que connecti també la carretera del Pont Vilomara. La implantació d’aquesta rotonda repercutirà en la mobilitat de tot l’entorn, i en concret dóna pas a la pacificació de la carretera de Vic a partir d’aque st punt fins el centre de la ciutat.

L’execució de la rotonda, sense necessitat de dur a terme les expropiacions anteriorment previstes, permetrà obrir l’espai fins al carrer Bisbe Comas, així com enllaçar tots els vials que hi conflueixen, inclòs la carretera del Pont de Vilomara. Així mateix, donarà major flexibilitat als diferents moviments de trànsit i crearà noves connexions de forma directa als vials que hi enllacen, permetent nous itineraris i canvis de sentit.

Amb aquest projecte es milloren els itineraris de vianants amb nous passos. Per tal de donar seguretat a aquests nous passos propers a la rotonda es semaforitzaran amb un sistema de regulació específic, que compatibilitzarà alhora la màxima fluïdesa de vehicles amb la seguretat dels vianants.

Així mateix, el projecte constructiu que s’està redactant, pel que fa a la carretera de Santpedor fins al carrer de Sant Antoni Maria Claret, d’acord amb l’encaix general realitzat per tota la via, preveu la disposició d’arbrat a ambdues voreres i més amples. Els materials escollits s’han ajustat a la inversió disponible i preveu preservar la prunera existent.

L’execució de les obres afectaria a totes les xarxes de servei i preveu que els treballs es desenvolupin per fases per tal de minimitzar l’afectació viària d’aquest nus tan rellevant per a les comunicacions de la ciutat.

Aquesta projecte és una proposta general d’intervenció que tracta de donar resposta a les peticions i necessitats de millora de la mobilitat a nivell de la ciutat i haurà de servir de base per redactar els projectes d’urbanització.

Documents relacionats

  • imagen