L'Ajuntament de Manresa presenta el recurs contra l'acord de la Junta Electoral Central sobre l'estelada

L’escrit, que s’ha presentat aquest matí a la Junta Electoral de Zona i que ha estat notificat a la Junta Electoral Central, formula una sèrie d’al·legacions que tenen en compte aspectes formals i altres més de fons, especialment que la col·locació de l’estelada a la façana de l’edifici consistorial es va fer en execució d’un acord del Ple municipal.

L’Ajuntament de Manresa ha presentat avui un recurs a l’acord de la Junta Electoral Central del 14 de maig sobre la col·locació de banderes estelades d’edificis i espais públics de Catalunya durant la campanya electoral.

L’escrit, que s’ha presentat aquest matí a la Junta Electoral de Zona i que ha estat notificat a la Junta Electoral Central, formula una sèrie d’al·legacions contra la decisió que tenen en compte aspectes formals, com el fet que s’hauria de considerar un acte nul per haver estat dictat prescindint totalment i absolutament del procediment legalment establert i pels defectes en la forma que va ser notificat al Consistori; i altres més de fons.

La principal és que la col·locació de l’estelada a la façana de l’edifici de l’Ajuntament és va fer en execució de l'acord del Ple municipal del 19 de juliol del 2012 i que, per tant, “no obeeix a una decisió gratuïta o unilateral de l’Alcalde amb ànim discriminatori i partidista , sinó que la seva col·locació deriva de l'obligació de donar degut compliment al contingut de l'acord referit”.

A més a més, es recorda que el Ple “constitueix la màxima expressió de la democràcia en l'àmbit local en representar la voluntat dels ciutadans legítimament representats a través dels regidors democràticament elegits a les anteriors eleccions municipals”.

En la resta d’al·legacions del requeriment es considera que l’estelada "no és un símbol que coincideixi o que s'identifiqui amb cap logotip o anagrama corresponent a cap força política” de les que concorren a les eleccions municipals; i que la seva exposició pública no afecta la col·locació dels símbols oficials que s'exhibeixen a la casa consistorial.

Per tot plegat, el recurs sol·licita “que  s'acordi la suspensió de l' execució de l'acte a l'espera que es dicti resolució sobre aquest requeriment”.