L'Ajuntament de Manresa acorda amb l'Ajuntament de Santpedor la creació d'una àrea de prestació conjunta del servei de taxi

L'objectiu és ampliar aquesta àrea a d'altres municipis de la comarca

L'Ajuntament de Manresa i l'Ajuntament de Santpedor han consensuat la creació d’una àrea conjunta de servei de taxi que regula la prestació del servei entre els dos municipis amb l'establiment d'una tarifa urbana única i la possibilitat de distingir els taxis de manera específica. L'Ajuntament de Manresa està ultimant converses per ampliar aquesta àrea conjunta de servei a d'altres municipis de la comarca.

El conveni que regularà l'àrea conjunta de prestació de servei entre Manresa i Santpedor es fonamenta en els següents punts:

· Els titulars de les llicències de taxi de Manresa i de Santpedor treballaran de forma habitual en el seu municipi, però podran recollir clients a l'altra població, sempre i quan el servei s'hagi contractat amb anterioritat i la destinació final sigui la població d'origen de la llicència.

· Es fixarà un preu únic per a les tarifes urbanes. Les tarifes interurbanes ja vénen fixades per la Generalitat i estan unificades pels municipis.

· Es podrà determinar un distintiu específic per als vehicles de taxi dels municipis que signin el conveni.

· Els ajuntaments que signen aquest conveni mantindran la seva competència per atorgar les llicències en el seu municipi. I també hauran de donar la seva conformitat prèvia a l’ampliació del nombre de llicències en la resta de municipis on es prestarà el servei conjunt.

· Es constituirà una comissió d'implantació amb vigència limitada a 6 mesos, i una comissió de seguiment, per tal de vetllar per la bona instauració de l'àrea conjunta.

El conveni respon a les inquietuds manifestades pels taxistes de Manresa respecte de la creació d'aquesta àrea de prestació conjunta, que es van recollir en una proposta presentada pels grups municipals de CiU i ERC al Ple de l’Ajuntament del 16 de gener del 2014. La proposta es va aprovar amb 22 vots afirmatius i 2 abstencions.

L'últim pas que s'ha donat per a la creació d'aquesta àrea conjunta del servei de taxi ha estat la petició per part de l'alcalde de Manresa, Valentí Junyent, i l'alcaldessa de Santpedor, Laura Vilagrà, d’un informe a la Direcció General de Transports i Mobilitat dela Generalitatde Catalunya.

Un cop s'emeti l'informe es presentarà el conveni al Ple de l'Ajuntament de Manresa per a la seva aprovació, i es procedirà a la seva signatura.