L'Ajuntament tanca i protegeix per motius de seguretat la font ornamental de la plaça Espanya

Les properes setmanes està previst fer  una actuació per traslladar les bombes d’impulsió i filtrat, corregir les esquerdes i millorar els espais interiors on els treballadors fan el manteniment de la maquinària.

 

imagen

L’Ajuntament de Manresa ha buidat i ha instal·lat una tanca de seguretat per protegir la font ornamental de la plaça Espanya, on està previst les properes setmanes iniciar una actuació per millorar la seves instal·lacions hidràuliques així com corregir diferents deficiències que s’hi han detectat  i que recomanen una remodelació a fons.

En aquests moments, s’està acabant de treballar en el projecte de millora,  una actuació que té l’objectiu de traslladar tota la maquinària de funcionament i filtrat soterrada, corregir les esquerdes del vas i millorar les condicions de seguretat dels espais que utilitzen els treballadors de forma habitual en les operacions de manteniment.

La mesura respon a les recomanacions d’un informe tècnic que indica que tota la maquinaria de funcionament i filtrat es troba ubicat en una fosa soterrada per sota del jardí i vas de la pròpia font  i es fa necessari traslladar i ubicar les bombes de impulsió i filtrat de l’aigua, filtre de sorra, etc. en una caseta lateral, on el treballs de manteniment siguin més fàcils i segurs.

Fa uns mesos també es va detectar esquerdes en el sostre de la bovada de la fosa. Els danys van ser inspeccionats i valorats i, tot i considerar que no hi havia un risc immediat, es va recomanar reforçar el sostre, excavant en el jardí fins la part superior i reforçant-lo amb un planxa de formigó.

Així mateix, la fosa, per la seva fondària i longitud i deficient ventilació, estè considerada segons la Llei de Prevenció de Riscos Laborals com a treballs en espais confinats, amb risc d’ofegament, intoxicació i/o asfixia dels treballadors que hi accedeixen per fer el manteniment, la qual cosa implica una sèrie de mesures de prevenció costoses en mitjans i temps.

A causa les esquerdes, sobretot en el vas de la fonts, es filtra aigua que entra en la fosa precisament sobre la maquinària, cosa que fa incrementar el seu deteriorament i el risc de contacte elèctric i/o electrocució pels treballadors que fan el manteniment.

Per donar solució a totes aquestes deficiències, s’està preparant una actuació conjunta que està valorada en 38.422,05 euros que inclourà la substitució de la instal·lació hidràulica del vas, les millores de la instal·lació de filtratge, l’excavació i la construcció d’una nova caseta destinada a la maquinària, la il·luminació dels brolladors centrals, la remodelació de l’estructura de la font i la il·luminació del vas de la font. 

 

Documents relacionats

  • imagen