Els ajuntaments de Santpedor i Manresa han signat avui el conveni per crear l'àrea conjunta de servei de taxi

Els alcaldes en funcions dels ajuntaments de Santpedor, Laura Vilagrà, i de Manresa, Valentí Junyent, han signat el conveni que regularà la prestació del servei de taxi entre els dos municipis. La previsió és ampliar aquesta àrea conjunta de servei a d'altres municipis del Bages

imagen

Laura Vilagrà, alcaldessa en funcions de Santpedor, i Valentí Junyent, alcalde en funcions de Manresa, han signat avui, 2 de juny, el conveni que regularà l'àrea conjunta de prestació de servei de taxi entre els dos municipis. A l'acte de signatura hi han assistit la regidora Seguretat Ciutadana, Olga Sànchez; Manuel Artero, de Taxis Manresa; Josep Camprubí, de Ràdio Taxi; i Joan Bosch i Àlex Rodríguez, com a representats dels taxistes de Santpedor.

El conveni té una vigència d’un any, a comptar des de la data de la seva signatura, i es podrà prorrogar anualment de comú acord entre les parts.

L'acord es fonamenta en els següents punts:

· Els titulars de les llicències de taxi de Manresa i de Santpedor treballaran de forma habitual en el seu municipi, però podran recollir clients a l'altra població, sempre i quan el servei s'hagi contractat amb anterioritat i la destinació final sigui la població d'origen de la llicència.

· Es fixarà un preu únic per a les tarifes urbanes. Les tarifes interurbanes ja vénen fixades per la Generalitat i estan unificades pels municipis.

· Es podrà determinar un distintiu específic per als vehicles de taxi dels municipis que signin el conveni.

· Els ajuntaments que signen aquest conveni mantindran la seva competència per atorgar les llicències en el seu municipi. I també hauran de donar la seva conformitat prèvia a l’ampliació del nombre de llicències en la resta de municipis on es prestarà el servei conjunt.

· Es constituirà una comissió d'implantació amb vigència limitada a 6 mesos, i una comissió de seguiment, per tal de vetllar per la bona instauració de l'àrea conjunta.

Aquest acord respon a les inquietuds manifestades pels taxistes de Manresa respecte de la creació de l’àrea de prestació conjunta, que es van recollir en una proposta presentada pels grups municipals de CiU i ERC al Ple de l’Ajuntament del 16 de gener del 2014. La proposta es va aprovar amb 22 vots afirmatius i 2 abstencions.

L'Ajuntament de Manresa està ultimant converses per ampliar l'àrea conjunta de servei de taxi a d'altres municipis de la comarca.

 

Documents relacionats

  • imagen