L'Ajuntament de Manresa crea 98 noves places d'aparcament de zona verda al Centre Històric en resposta a les demandes de veïns i comerciants

La nova zona verda d'estacionament habilitarà 55 places d'ús exclusiu per als residents del Centre Històric – situades a la plaça del Milcentenari, la plaça Pedregar i el carrer na Bastardes-, i 43 places més d’ús preferent al carrer Puigmercadal (exterior plaça Milcentenari)

imagen

L’Ajuntament de Manresa ampliarà a partir del dia 11 de juny la zona verda d’estacionament regulat de vehicles al Centre Històric de la ciutat en resposta a les demandes de veïns i comerciants. En total, s’habilitaran 98 noves places d’aparcament de zona verda, situades a la plaça del Milcentenari, a la plaça Pedregar, al carrer Na Bastardes i al carrer Puigmercadal, que s’afegeixen a les 23 que ja existeixen a la plaça d’en Creus i entorn, i que formaran un únic sector, de forma que qualsevol resident acreditat podrà estacionar en qualsevol de les 121 places senyalitzades.

 

Aquest projecte d’ampliació s’ha realitzat en el marc del Pacte per la Revitalització del carrer Sobrerroca i Entorn, i és el resultat d’un acord de l’Ajuntament de Manresa  amb l’Associació de Veïns del Barri Antic i l’Associació de Comerciants del carrer Sobrerroca i Entorn. També s’ha acordat habilitar una zona de jocs infantils a la mateixa plaça de Milcentenari. De moment, es reserva l’espai per aquesta actuació, que es durà a terme així que s’hagi realitzat el projecte conjunt amb les entitats implicades.

 

La nova zona verda habilita 55 places d’aparcament d’ús exclusiu per a residents, que es repartiran entre l’interior de la plaça del Milcentenari, la plaça Pedregar i el carrer Na Bastardes. També es creen 43 places d’ús preferent per a residents, al carrer Puigmercadal.

 

Les places d’ús exclusiu es senyalitzaran amb color verd, mentre que les d’ús preferent es pintaran de color blau i tindran una senyalització vertical diferenciada.

 

Veïns amb dret a aparcar

Els veïns que hi tindran dret a aparcar són els residents de la zona de la plaça d’en Creus i entorn, als quals s’afegeixen els dels carrers següents:

carrer Sobrerroca, carrer del Carme, carrer Serarols, passatge Amics, carrer Cap del Rec, plaça del Carme, carrer Puigmercadal, carrer del Pedregar, plaça del Pedregar, carrer Metge Planes, carrer Vallcendrera, carrer del Botí, carrer de les Beates, carrer Sabateria, plaça de Sant Ignasi Malalt, Baixada del Carme, carrer de Sant Miquel, carrer de Sant Pere, Plana de l’Om (números 1, 2, 3 i 7), carrer Amigant, Baixada dels Jueus, carrer del Bisbe, Baixada del Pòpul, plaça Major, carrer Nou (del número 1 al 7), carrer Joc de la Pilota, plaça Infants (números 1 al 7, 15 i 16) i plaça Milcentenari.

 

Els residents en aquests carrers que disposin de distintiu hi podran aparcar les 24 hores del dia sense limitacions de temps, tant a les places d’ús exclusiu com a les d’ús preferent, sempre que hi hagi places lliures.

 

La resta de conductors només podran estacionar a la zona d’ús preferent, i per un temps màxim de 2 hores, abonant la tarifa de zona blava en l’horari corresponent. Fora de l’horari de zona blava hi podran aparcar sense límit de temps i sense la necessitat de disposar del distintiu.

 

Cal sol·lictar el distintiu a l'Ajuntament

Els residents al Centre Històric que poden beneficiar-se d’aparcar a la nova zona verda de Manresa poden sol·licitar el distintiu a l’Ajuntament a partir del 8 de juny. Caldrà adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), situada a la plaça Major, número 1.

 

Per tenir dret a la targeta d’aparcament s’haurà d’acreditar que s’està empadronat en el sector delimitat de la nova zona verda, que el vehicle està donat d’alta en el impost de vehicles de tracció mecànica, i que s’està al corrent del pagament d’aquest impost i de qualsevol multa de trànsit. Només es concedirà una autorització per persona.

 

Aquesta targeta tindrà vigència anual. La tarifa del 2015 serà de 7,50 € anuals per als residents, i tindrà una bonificació del 75% el primer any i del 50% el segon dins  l’àmbit de l’ampliació.

Documents relacionats

  • imagen